Arbetet med rösträttsförändring i Ericsson fortsätter

Press release
mar 03, 2003 07:01 (GMT +00:00)
Arbetsgruppen, under ledning av Ericssons styrelseordförande Michael Treschow, har bestått av representanter från Investor, Industrivärden, Handelsbankens Pensionsstiftelse, Pensionskassa och Personalstiftelse samt Alecta, Robur Fonder och AMF Pension. Avsikten var att presentera ett förslag i god tid före bolagsstämmorna i Ericsson, Industrivärden och Investor.


Arbetsgruppen har arbetat intensivt med ett antal olika alternativ men det har visat sig att rösträttsförändring och kompensation väcker flera juridiskt tekniskt komplicerade frågor som behöver övervägas ytterligare. Arbetsgruppen har enats om att fortsätta arbetet samt, tillsammans med bolaget, utreda konsekvenserna för bolaget och aktieägarna.


"Arbetsgruppen har arbetat i konstruktiv anda men har inte nått fram till ett förslag som kan presenteras på Ericssons bolagsstämma den 8 april. Det har funnits långtgående idéer kring hur en rösträttsminskning från 1/1000 till 1/10 med kompensation till A-aktieägarna skulle kunna åstadkommas, men frågan kräver ytterligare arbete innan ett förslag kan presenteras", säger Michael Treschow styrelseordförande Ericsson.


Stockholm den 3 mars 2003


Michael Treschow,
Styrelseordförande Ericsson, Ordförande för Arbetsgruppen för utredande av rösträttsfrågan i Ericsson