Ericssons styrelse beslutar om riktat förvärvserbjudande för Aktiesparplan 2003

I enlighet med tidigare stämmobeslut utökar Ericsson antalet egna aktier. Aktierna ska användas i Aktiesparplan 2003 som vänder sig till anställda.
Press release
apr 28, 2003 14:51 (GMT +00:00)
Styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson har idag beslutat att, med stöd av bemyndigande av ordinarie bolagsstämma den 8 april 2003, rikta ett förvärvserbjudande till tecknarna av C-aktier i Ericsson, det vill säga till Nordinvest AB, ett dotterbolag till AB Industrivärden, och Investor AB. Erbjudandet är ett led i att genomföra Ericssons Aktiesparplan 2003 för anställda och omfattar samtliga 158 miljoner C-aktier som Ericsson har givit ut. Förvärv ska ske under perioden från och med den 28 april - 15 maj 2003. Vederlag för förvärvade aktier ska erläggas kontant med 1,00275416667 krona per aktie. För närvarande innehar Ericsson 152 324 933 egna aktier.


Nordinvest AB och Investor AB har båda meddelat Ericsson att de avser att acceptera erbjudandet.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.