Marita Hellberg ny personaldirektör i Ericsson

Marita Hellberg har utsetts till ny personaldirektör i Ericsson. Hon efterträder Britt Reigo som valt att gå i pension vid 60 års ålder. Marita Hellberg kommer närmast från NCC där hon är personaldirektör.
Press release
apr 07, 2003 13:01 (GMT +00:00)
Marita Hellberg började i Ericsson 1978 och tog året därpå examen vid Stockholms universitet som socionom. Hon har allt sedan hon började i Ericsson arbetat med personalfrågor i olika befattningar.


Åren 1999 - 2002 var hon personalchef för marknadsområde Europa, Mellanöstern och Afrika. Dessförinnan var hon personalchef för affärsområde Cellular Systems American Standards inom Ericsson Radio. Hon har också ansvarat för Ericssons chefsplanering.


I augusti 2002 tillträdde Marita Hellberg som personaldirektör i NCC.


Marita Hellberg är född 1955.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.