Uttalande från Carl-Henric Svanberg med anledning av utrikesminister Anna Lindhs bortgång

Press release
sep 11, 2003 08:27 (GMT +00:00)
Det är med bestörtning och djup sorg jag tagit emot beskedet om att utrikesminister Anna Lindh avlidit.


Mina tankar går till hennes familj i denna svåra stund.


Jag har haft förmånen att träffa Anna Lindh och hyser stor respekt för hennes djupa engagemang i frågor som berör oss alla.


Anna Lindh var en förebild som människa och ledare i Sverige och runt om i världen.
Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.