Omvandling av B-aktier till A-aktier i Ericsson

I den första omvandlingsomgången har 265.519.834 B-aktier i Ericsson omvandlats till lika många A-aktier.
Press release
okt 05, 2004 07:41 (GMT +00:00)
Aktieägare i Ericsson har i den första omgången anmält 265.519.834 B-aktier för omvandling till lika många A-aktier. Som ett resultat av den första omvandlingsomgången uppgår antalet aktier i Ericsson nu till 921.738.474 A-aktier och 15.210.520.204 B-aktier. A-aktierna representerar nu 37,7 procent av rösterna i Ericsson och B-aktierna representerar 62,3 procent av rösterna.


Sista datum för anmälan om omvandling av B-aktier till A-aktier är den 10 december 2004. Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.