Omvandling av B-aktier till A-aktier i Ericsson

I den andra omvandlingsomgången har 291.141.778 B-aktier i Ericsson omvandlats till lika många A-aktier.
Press release
okt 29, 2004 06:31 (GMT +00:00)
Aktieägare i Ericsson har i den andra omgången anmält 291.141.778 B-aktier för omvandling till lika många A-aktier. Som ett resultat av den andra omvandlingsomgången uppgår antalet aktier i Ericsson nu till 1.212.880.252 A-aktier och 14.919.378.426 B-aktier. Sammanlagt har hittills 556.661.612 B-aktier omvandlats till A-aktier, vilket innebär att 84,83 procent av samtliga omvandlingsrätter har utnyttjats. A-aktierna representerar nu 44,8 procent av rösterna och B-aktierna 55,2 procent av rösterna.


Endast de aktieägare i Ericsson som innehar omvandlingsrätter, antingen på grund av sitt innehav av A-aktier eller på grund av att omvandlingsrätter har förvärvats, har möjlighet att utnyttja omvandlingsrätter för omvandling av B-aktier till A-aktier. Sista datum för anmälan om omvandling är den 10 december 2004. Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. Omvandlingsrätterna blir ogiltiga efter utgången av anmälningsperioden och kommer därmed att sakna värde.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.