Slutlig omvandling av B-aktier till A-aktier i Ericsson

I den fjärde och sista omvandlingsomgången har 48.149.230 B-aktier i Ericsson omvandlats till lika många A-aktier. A-aktierna representerar nu 46,9 procent av rösterna och B-aktierna 53,1 procent av rösterna.
Press release
dec 22, 2004 07:31 (GMT +00:00)
Aktieägare i Ericsson har i den fjärde och sista omgången anmält 48.149.230 B-aktier för omvandling till lika många A-aktier. Som ett resultat av denna omvandlingsomgång uppgår antalet aktier i Ericsson nu till 1.308.779.918 A-aktier och 14.823.478.760 B-aktier. Sammanlagt har 652.561.278 B-aktier omvandlats till A-aktier, vilket innebär att 99,44 procent av samtliga omvandlingsrätter har utnyttjats.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.