Ericsson och Räddningsverket ingår avtal om operativ katastrofhjälp

Ericsson och Räddningsverket har idag undertecknat ett avtal om samarbete vid internationella hjälpinsatser. Genom att dela information och expertis ökar båda organisationerna sin operativa effektivitet.
Press release
mar 26, 2004 11:00 (GMT +00:00)
Enligt avtalet kommer Ericsson, genom Ericsson Response(TM)-initiativet, och Räddningsverket att dela information och expertis, samt i samarbete bedriva forskning och utveckling inom området katastrofhjälp och beredskap. Parterna ska på begäran av internationella hjälporganisationer att placera ut mobila GSM-nödsystem som ska användas vid hjälpinsatser.


"Kombinationen av Räddningsverkets styrkor inom, koordinering, support och logistik och vår kompetens inom telekommunikation och IT kommer att förstärka båda organisationernas kapacitet för hjälpinsatser," säger Dag Nielsen, chef för Ericsson Response.


"Ericsson Response och Räddningsverket har samarbetat ute på fältet sedan jordbävningen i El Salvador 2001," kommenterar Kjell Larsson, chef för operativa avdelningen på Räddningsverket. "Sedan dess har vi haft ett värdefullt samarbete i Afghanistan, Algeriet och Iran. Avtalet formaliserar vår samverkan och kommer att stärka våra ansträngningar."