Ericsson utser tre nya vice verkställande direktörer

Ericssons styrelse har i dag utsett Kurt Jofs, Bert Nordberg och Björn Olsson till vice verkställande direktörer. Kurt Jofs är chef för affärsenheten Access, Bert Nordberg är försäljnings- och marknadschef och Björn Olsson chef för affärsenheten System. Karl-Henrik Sundström tillrädde som vice verkställande direktör och finanschef den 8 april 2003.
Press release
apr 06, 2004 06:46 (GMT +00:00)
Med det framgångsrika slutförandet av omstruktureringsprogrammen har Per-Arne Sandström, förste vice verkställande direktör och vice koncernchef, beslutat avsluta sin operativa karriär i Ericsson från och med den 30 juni 2004. Per-Arne Sandström har varit den drivande kraften bakom  omstruktureringen av Ericsson.


"Per-Arne Sandström har spelat en avgörande roll i omstruktureringen av Ericsson", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi har sparat en halv miljard kronor per vecka i 100 veckor. Vi har uppnått detta samtidigt som vi åtminstone bibehållit våra marknadsandelar och rullat ut 3G-tekniken. Denna fantastiska prestation hade inte kunnat utföras utan Per-Arnes uthållighet, professionalism och hängivenhet till Ericsson och telekombranschen".


Per-Arne Sandström är född 1947 och började på Ericsson 1988. Under sin tid på Ericsson har han innehaft olika positioner, bland annat har han varit chef för GSM-verksamheten och USA-chef. Per-Arne Sandström tillträdde som operativ chef den 1 september 2001, och som  förste vice verkställande direktör och vice koncernchef den 8 april 2003.


Från och med den 30 juni 2004 har Ericssons koncernledning följande sammansättning:


Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef
Karl-Henrik Sundström, vice VD och finanschef
Kurt Jofs, vice VD och chef för affärsenhet Access
Bert Nordberg, vice VD och försäljnings- och marknadschef
Björn Olsson, vice VD och chef för affärsenheten System
Mats Granryd, chef för affärsenheten CDMA
Hans Vestberg, chef för affärsenheten Global Services
Håkan Eriksson, chef forskning och utveckling samt teknisk direktör
Per Tjernberg, IT-chef och inköpschef
Carl Olof Blomqvist, chefsjurist
Marita Hellberg, personaldirektör
Torbjörn Nilsson, chef strategi och produktledning
Henry Sténson, informationsdirektör