Ericsson förbättrar villkoren i kredifacilitet om en miljard USD

Telefonaktiebolaget LM Ericsson har ingått ett tilläggsavtal som förbättrar villkoren för sin kreditfacilitet om en miljard USD. Faciliteten, vilken förfaller i september 2007, blir tillgänglig i september 2004, och kommer då att ersätta den nuvarande kreditfaciliteten om en miljard USD, som då förfaller.
Press release
jul 01, 2004 07:03 (GMT +00:00)
Den nuvarande faciliteten innehöll vissa finansiella åtaganden och villkor, vilka måste vara uppfyllda för att Ericsson skulle kunna utnyttja faciliteten och i vissa fall krävdes även att Ericsson ställde säkerhet, så som beskrivits i årsredovisningen 2003.


Den omförhandlade faciliteten innehåller inga krav på säkerhet eller någon "Availability Test". Strukturen kring de finansiella villkor som faciliteten innehåller har förenklats och prissättningen har justerats för att spegla nuvarande maknadsvillkor och Ericssons förbättrade ställning sedan september 2003.


Samtliga banker som deltagit i den nuvarande faciliteten, ABN AMRO, BNP Paribas, Citigroup Credit Agricole Indosuez, Deutsche Bank, Goldman Sachs Credit Partners L.P., HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Nordea, SEB Merchant Banking, Svenska Handelsbanken och Swedbank, gav sitt godkännande till de nya villkoren. Omförhandlingen samordnades av ABN AMRO, Citigroup, Nordea och SEB Merchant Banking.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.