Ericsson och H3G Italy tecknar omfattande femårskontrakt för drift av 3G nätverk

Ericsson har som ensam leverantör tecknat ett betydelsefullt avtal med den italienska operatören H3G Italy, en del av Hutchison Whampoa Group. H3G Italy överlämnar därmed helhetsansvaret för bland annat drift och underhåll av sitt 3G nätverk till Ericsson under ett femårigt så kallat managed services kontrakt.
Press release
jan 20, 2005 14:01 (GMT +00:00)
H3G Italy, en del av världens största 3G operatör, har valt Ericsson som ensam leverantör och strategisk partner med ansvar för den totala driften och utvecklingen av operatörens 3G nät i Italien. Kontraktet med Ericsson omfattar även optimering av tillgångar och infrastruktur, driftsansvar för H3G Italys avancerade miljö för 3G multimedia-tjänster.


Samarbetet med Ericsson innebär att H3G Italy kommer att göra kostnadsbesparingar kring 250 miljoner euro under en femårsperiod. Detta stödjer operatörens vidare expansion i den dynamiska branschen för 3G multimedia- och videotjänster i Italien. H3G Italy kan nu fokusera ännu mer på att erbjuda nya attraktiva tjänster av högsta kvalitet till sina existerande och framtida kunder.


"Den lösning som vi tagit fram tillsammans med Ericsson, ger oss möjlighet att öka värdet på våra nätverk, vår kunskap och det arbete som vi gjort inom 3G", säger Vincenzo Novari, CEO H3G Italy. "Vi kommer också att uppnå en förbättrad kostnadsstruktur och en högre effektivitet i vår affärsutveckling, vilket kommer att ge våra kunder önskad kvalitet. Partnerskapet kommer att säkerställa våra medarbetares kunskap och kompetens i och med att de nu kommer att tillhöra den globala ledaren inom nätverksutrustning och tjänster. Detta blir också en viktig referens på den globala marknaden".


"Vi är stolta över att samarbeta med en så avancerad kund som H3G Italy, som under en oerhört kort period lyckats attrahera över 2,6 miljoner abonnenter i Italien", säger Hans Vestberg, Senior Vice President, affärsenhet Global Services, Ericsson. "Detta är det största managed services kontrakt som vi hittills tecknat och också ett av det största kontrakten som Ericsson skrivit. Kontraktet stärker Ericssons ställning som världsledande inom telekommunikation och nätdriftstjänster. Partnerskapet är ytterligare ett tecken på den globala trend mot managed services, där operatörer och telekomleverantörer arbetar tillsammans för att minska kostnader, öka nätkvaliteten, optimera tillgångar och infrastruktur och snabbt lansera nya tjänster på marknaden".


Cirka 760 medarbetare kommer att överföras från H3G Italy till Ericsson i Italien. Dessa kommer att ytterligare stärka Ericssons redan väletablerade tjänsteorganisation i Italien. Den så kallade due diligence-perioden startar omedelbart och förväntas vara avslutad inom två månader. Ericssons totalansvar inträder i det andra kvartalet av 2005.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA


Josephine Edwall-Björklund, Ericsson Group Function Communications
Telefon: 08 579 18 018, 08 719 69 92