Ericsons förvärv av strategiska tillgångar från Marconi godkänt av Marconis aktieägare

Press release
dec 21, 2005 15:15 (GMT +00:00)
Den extra bolagsstämma i Marconi Corporation Plc godkände idag avyttringen av merparten av Marconis verksamhet inom telekommunikation till Ericsson, vilken offentliggjordes den 25 oktober 2005. Ericsson har tidigare erhållit nödvändiga godkännanden för förvärvet från ett antal konkurrensmyndigheter.


Efter bolagsstämmans och konkurrensmyndigheternas godkännanden, är förvärvet av strategiska tillgångar endast villkorat av pågående förhandlingarna med fackföreningar. Transaktionen förväntas genomföras i januari 2006.

Transaktionen kommer att ha verkan från den 1 januari 2006 och den förvärvade verksamheten kommer att konsolideras i Ericssons räkenskaper från och med det första kvartalet 2006.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

Läs mer på www.ericsson.com 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Ericsson Media Relations
Telefon: +46 8 719 6992
E-mail: press.relations@ericsson.com