Ericsson korrigerar tryckfel i årsredovisningen 2004

I årsredovisningen 2004, förvaltningsberättelsen, har vissa sifferuppgifter blivit felaktiga. Tryckfelet finns i textavsnittet och påverkar inte övriga publicerade uppgifter i samband med årsredovisningen för 2004.
Press release
mar 29, 2005 07:25 (GMT +00:00)
I årsredovisningens förvaltningsberättelse (och den amerikanska versionen, den s.k. 20F) för 2004, i sista stycket rubricerat Förslag till vinstdisposition, skall korrekta siffror vara följande:

Belopp att utdelas till registrerade aktieägare: SEK 4 033 064 670


Belopp att överföra i ny räkning: SEK 12 105 832 284


Totalt fritt eget kapital i moderbolaget: SEK 16 138 896 954


Tryckfelet påverkar inte Ericsson årsredovisning  för 2004 i övrigt.

I Årsredovisning 2004, den fullständiga versionen av årsredovisningen, finns tryckfelet på sidan 26. I Årsredovisning i sammandrag 2004, den kortare versionen av årsredovisningen, finns tryckfelet på sidan 34.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.