Ericsson redovisar sin syn på åtalet

Svensk åklagare har i dag väckt åtal för försvårande av skattekontroll mot Ericssonanställda eller före detta anställda. Ericsson anser inte att någon nuvarande eller tidigare medarbetare gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll. Ericsson redovisar sin syn på åtalet i en skrift som finns tillgänglig på svenska och engelska på Ericssons hemsida.
Press release
apr 20, 2005 08:27 (GMT +00:00)
"Åtalet ger oss ingen anledning att ompröva vårt förtroende för de åtalade som alltjämt är anställda inom koncernen", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson i den skrift där bolaget redovisar sin syn på åtalet.

Skriften har tillkommit därför att Ericsson anser sig ha en skyldighet särskilt gentemot anställda och affärskontakter att klargöra några fakta och redovisa sin syn på det inträffade.

Åtalet handlar om bokföringstekniska frågor relaterade till betalningar till handelsagenter. Åklagaren anser att redovisningen syftat till att försvåra myndigheternas skattekontroll. Ericsson beskriver bakgrunden till varför ett nytt system för betalningar till handelsagenter infördes och varför detta system kom att överges. Företaget konstaterar att systemet vållat missförstånd gentemot myndigheterna och därför inte var bra. Det står emellertid klart att det inte funnits en tanke på skatteundandragande eller försvårande av skattekontroll vid införande respektive tillämpning av systemet.

I skriften redogörs också för ett antal märkliga omständigheter som framkommit under utredningarna. Vissa riktar sig mot Ericsson och torde ha åstadkommit direkt ekonomisk skada och kan också ha påverkat bilden av koncernen negativt.

I den svenska utredningen har också framkommit att flera av de dokument som beslagtagits var förfalskade och att någon således på så sätt försökt dölja fakta. Ericsson har i Schweiz polisanmält en före detta anställd för trolöshet mot huvudman, alternativt förskingring.

Skriften finns att läsa på svenska på http://www.ericsson.com/news/doc/prosecution_sv.pdf och på engelska på http://www.ericsson.com/news/doc/prosecution_en.pdf.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA

Pia Gideon, informationschef Ericsson
Tel: 0705 198 903
E-post: press.relations@ericsson.com

Åse Lindskog, presschef Ericsson
Tel: 070 24 48 72