Ericssons bolagsstämma beslutade om överlåtelse av egna aktier i Ericsson i samband med aktieincitamentsprogram

Vid ordinarie bolagsstämma i Ericsson beslutades idag, så som föreslagits av styrelsen och i enlighet med tidigare fattade beslut, att bolaget har rätt att överlåta egna aktier för att täcka vissa utgifter som uppstår i samband med bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig incitamentsplan 2004.
Press release
apr 06, 2005 16:14 (GMT +00:00)
Den ordinarie bolagsstämman 2001 beslutade om överlåtelse av egna aktier i samband med införande av ett Globalt Aktieincitamentsprogram. Beslutet innefattade bl.a. rätt till överlåtelse av högst 31 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med programmet.

Den ordinarie bolagsstämman 2003 beslutade om överlåtelse av egna aktier i samband med Aktiesparplan 2003. Detta beslut innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 26 000 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Den ordinarie bolagsstämman 2004 beslutade om överlåtelse av egna aktier i samband med Långsiktig incitamentsplan 2004. Beslutet innefattade bland annat rätt till överlåtelse av högst 4 900 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kunde uppkomma i samband med planen.

Beslut om rätt att överlåta aktier i samband med Globalt Aktieincitamentsprogram har därefter upprepats vid de ordinarie bolagsstämmorna 2002, 2003 och 2004, samt, vad gäller Aktiesparplan 2003 vid ordinarie bolagsstämma 2004.

Till och med den 6 april 2005 hade, i enlighet med ovan nämnda beslut, sammanlagt 2 023 335 aktier av serie B överlåtits.

I anledning av ovanstående fattade bolagsstämman beslut om att Ericsson ska äga rätt att, före ordinarie bolagsstämma 2006, överlåta högst 59 876 665 aktier av serie B i bolaget, som per den 6 april 2005 kvarstår av de ursprungliga sammanlagt 61 900 000 aktierna. Rätten att överlåta aktier syftar till att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av bolagets Globala Aktieincitamentsprogram 2001, Aktiesparplan 2003 och Långsiktig incitamentsplan 2004. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Olofsson, pressavdelningen
Telefon: 08-719 18 80, 08-719 69 92