Ericssons förvärv av strategiska tillgångar från Marconi genomfört den 23 januari

Samtliga villkor för Ericssons förvärv av merparten av Marconi Corporation plc:s verksamhet inom telekommunikation har uppfyllts och transaktionen genomfördes den 23 januari 2006.
Press release
jan 24, 2006 07:01 (GMT +00:00)
Det var den 25 oktober 2005 som Ericsson annonserade överenskommelsen med Marconi Corporation plc om att förvärva strategiska delar av Marconis verksamhet inom telekommunikation. Förvärvet stärker Ericssons position inom det växande transmissionssegmentet och förstärker också Ericssons ledarskap inom nästa generations konvergerande nät.


"Marconis verksamhet passar perfekt in i Ericsson och vi är glada över att kunna välkomna cirka 6660 Marconi-anställda till Ericsson. Tillsammans blir vi en kraftfull kombination som kommer att skapa värde för såväl Ericsson som våra kunder. Kunderna kommer tydligt att märka fördelarna med att vi för samman verksamheterna", sade Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson.


Transaktionen har verkan från den 1 januari 2006 och den förvärvade verksamheten kommer att konsolideras i Ericssons räkenskaper från och med första kvartalet 2006.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.


Läs mer på www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Media
Ericsson Media Relations
Telefon: +46 8 719 6992
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare
Gary Pinkham, chef investerarrelationer
Telefon: +46 8 719 0000, mobil +46 730 371 371