Ericssons nya koncernledning

Press release
nov 27, 2006 08:06 (GMT +00:00)
Arbetet med att formera Ericssons nya affärsområden går enligt plan och den nya organisationen träder, som tidigare annonserats, i kraft den 1 januari 2007. Den nya organisationen har tillkommit för att Ericsson ser möjligheter att ytterligare stärka sitt marknads- och teknikledarskap.
 
Utvecklingen inom mobilt och fast bredband och trenden mot nästa generations nät öppnar för mer innehållsrika multimediatjänster och accelererar möjligheterna till tillväxt. Ericsson inför därför en mer kundorienterad organisation med tre affärsenheter, optimerade för att möta sina olika marknadsförutsättningar.


Ericssons nya koncernledning ser ut som följer:


Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef
Karl-Henrik Sundström, vice VD, chef för ekonomi och finans
Kurt Jofs, vice VD, chef för affärsenhet Networks
Bert Nordberg, vice VD, försäljnings- och marknadschef
Björn Olsson, vice VD, ställföreträdande chef för affärsenhet Networks
Hans Vestberg, vice VD, chef för affärsenhet Global Services
Jan  Wäreby, chef för affärsenhet Multimedia
Carl Olof Blomquist, chefsjurist
Håkan Eriksson, teknisk direktör
Marita Hellberg, personaldirektör
Henry Sténson, informationsdirektör
Joakim Westh, strategichef och ansvarig för Operational Excellence


Som tidigare annonserats uppstår en viss övertalighet till följd av den nya organisationen. Ericsson löser övertaligheten med ett erbjudande om frivillig avgång som riktas till berörda personalgrupper. De som omfattas av erbjudandet kan ansöka om avgångsvederlag eller söka jobb som konsult hos Manpower. De berörda arbetar framför allt inom administration där Manpower har stort behov av nya medarbetare. Samarbetet med Manpower är unikt och ett nytt, positivt sätt att underlätta för berörda personer i samband med övertalighet.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 69 92


TILL REDAKTIONEN
 
Bilder på den nuvarande koncernledningen och deras CV hittar du på http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/management/index.shtml.


Ericssons nya organisation presenterades den 15 september 2006,