Förändring i Ericssons koncernledning

Press release
nov 24, 2006 10:16 (GMT +00:00)
Torbjörn Nilsson, ansvarig för koncernfunktion strategi och produktledning, har tagit beslutet att lämna sitt uppdrag. Torbjörn Nilsson kommer att fortsätta som strategisk rådgivare och konsult till Ericssons ledning på 50% arbetstid.


"Torbjörn Nilsson har spelat en viktig roll i Ericsson under en lång period och har i hög grad bidragit till företagets framgångar", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef. "Vi är mycket glada över att vi kan fortsätta dra fördel av Torbjörn Nilssons breda erfarenhet och djupa kunskaper om vår industri."


Joakim Westh, ansvarig för koncernfunktion Operational Excellence, tar över ansvaret för strategifrågor.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 69 92