Ericsson säljer försvarsverksamheten till Saab

Press release
jun 12, 2006 06:00 (GMT +00:00)
 •         Ericsson säljer försvarsverksamheten, Ericsson Microwave Systems AB, och sitt 40-procentiga innehav i Saab Ericsson Space till Saab.
 •         Ericsson behåller verksamheten för Säkerhet i samhället.
 •         Köpesumman är SEK 3,8 miljarder kontant.
 •         Överenskommelsen innebär att cirka 1250 medarbetare kommer att övergå till en ny koncern.
 •         Transaktionen beräknas slutföras i september 2006.
 •  
  Ericsson Microwave Systems (EMW) är en ledande tillverkare av radar, ledningssystem och datalänkar för försvar och civil övervakning. I produktportföljen återfinns till exempel vapenlokaliseringssystemet Arthur, luftövervakningssystemet Giraffe och det luftburna övervakningssystemet Erieye.


  År 2005 hade försvarsverksamheten inom Ericsson en omsättning på drygt SEK 2 miljarder med en god lönsamhet. Denna verksamhet övergår till Saab. Ericsson behåller, utöver verksamheten för Säkerhet i samhället, även delar av enheten kraftsystem. Dessa enheter har cirka 300 medarbetare.


  Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg, rymd och civil säkerhet. År 2005 uppgick koncernens fakturering till SEK 19 miljarder.


  Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef, säger: "Vi är mycket nöjda med överenskommelsen, eftersom den ger EMW och dess medarbetare goda möjligheter till expansion genom Saabs starka marknadsnärvaro. Dessutom kommer EMW's medarbetare att tillhöra ett företag med det här området som kärnverksamhet."


  Ett långvarigt samarbete och en framtida stark kombination
  Saab och EMW har samarbetat nära i många år, bland annat vad gäller Erieye och JAS 39 Gripen. Integrationen av EMW's avancerade radar- och sensorsystem stärker Saabs och EMW's framtida affärsmöjligheter ytterligare.


  Carl-Henric Svanberg tillade: "Den avancerade radarutvecklingen med fokus på försvarskunder har idag färre synergier med Ericssons kärnverksamhet än tidigare. Försäljningen innebär att vi blir mer renodlade med ett starkare fokus på telekommarknaden. Vi ser också en framtida god utveckling för området nationell säkerhet och trygghet för allmänheten, där marknaden helt nyligen börjat utvecklas."


  Åke Svensson, VD och koncernchef för Saab AB, säger: "Vi är mycket glada att kunna välkomna EMW's mycket skickliga medarbetare till Saab. EMW passar utmärkt in i vår affär och vi ser goda tillväxtmöjligheter för den starka, kombinerade, produktportföljen."


  Ericsson och Saab kommer att utvärdera möjligheterna till framtida samarbete mellan bolagen inom området nationell säkerhet och trygghet för allmänheten, där bolagens styrkor kompletterar varandra.
   
  Finansiell påverkan
  EMW's resultat redovisas för närvarande inom Övriga verksamheter. Efter transaktionen kommer de verksamheter som Ericsson behåller att redovisas inom segmentet System.


  Reavinsten beräknas uppgå till cirka SEK 3 miljarder. Den är därmed av liknande storlek som tidigare annonserade omstruktureringskostnader till följd av i huvudsak Marconiköpet samt karriär-omställningsprogrammet i Sverige. Följden av detta blir en neutral effekt på Ericssons vinst efter finansnetto år 2006.


  Övrigt
  I överenskommelsen ingår också Ericssons 20-procentiga ägarandel i IG JAS konsortiet samt Ericssons aktier i de samägda bolagen Thales EAW Systems och Ericsson Saab Surveillance Systems AB. Saab övertar också Ericssons del i Saab Ericsson Space AB.


  Överenskommelsen mellan bolagen förutsätter godkännande från relevanta konkurrens- och försvarsmyndigheter.


  Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.

  Läs mer på www.ericsson.com
   
  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
   
  Media
  Ericsson Media Relations
  Telefon: 08 719 69 92


  Investerare
  Ericsson Investor Relations
  Telefon: 08 719 00 00