Ericsson fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Netwise

Press release
aug 04, 2006 08:42 (GMT +00:00)
Aktier och teckningsoptioner representerade 96,8% av aktierna och 98,1% av rösterna i Netwise har lämnats in i Ericssons kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise. Ericsson fullföljer erbjudandet och anmälningsperioden förlängs till och med den 25 augusti 2006.


Den 5 juni 2006 offentliggjorde Telefonaktiebolaget LM Ericsson ("Ericsson") ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") riktat till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise AB ("Netwise").


Anmälningstiden för Ericssons Erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise gick ut den 2 augusti 2006. Sammanräkningen av utfallet i Erbjudandet är ännu ej avslutad men redan nu kan konstateras att giltiga accepter motsvarande 4 874 732 aktier och
169 0001 teckningsoptioner i Netwise lämnats in i Erbjudandet, vilka representerar 96,8% av samtliga aktier och 98,1% av samtliga röster i bolaget räknat efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Netwise.


Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts, varför Erbjudandet fullföljs. För de aktier och teckningsoptioner som lämnats in i Erbjudandet senast den 2 augusti 2006 beräknas redovisning av likvid påbörjas den 11 augusti 2006.


För att underlätta för ytterligare accepter inom ramen för Erbjudandet har Ericsson förlängt anmälningsperioden till och med den 25 augusti 2006, kl 17 (svensk tid), vilket ger aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i Netwise som inte lämnat in sina aktier respektive teckningsoptioner i Erbjudandet tillfälle att acceptera Erbjudandet. Redovisning av likvid avseende denna efterföljande anmälningsperiod beräknas erläggas med början den 5 september 2006.


Ericsson avser inom kort att påkalla tvångsinlösen avseende utestående aktier i Netwise.


1 Inkluderande 107 900 teckningsoptioner ägda av Netwise Finans AB, ett helägt dotterbolag till Netwise AB.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
 
Media
Ericsson Media Relations
Telefon: 08 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: 08 719 00 00