Saabs förvärv av Ericsson Microwave Systems klart

Press release
sep 01, 2006 10:00 (GMT +00:00)
Saabs förvärv av Ericsson Microwave Systems och resterande delar av Saab Ericsson Space, som tillkännagavs den 12 juni 2006, är nu klart. EU-kommissionen har gett sitt godkännande till affären.


Från och med den 1 september i år ingår dessa enheter i Saab under namnen Saab Microwave Systems, respektive Saab Space.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA


Ericsson Media Relations
Telefon: 08 719 69 92