Ericsson levererar fibernät till Stokab

Press release
nov 13, 2007 08:00 (GMT +00:00)
Ericsson får förnyat förtroendet att leverera fiberkabel och mikrokabelsystem till AB Stokab. Stokab ska under de kommande två åren bygga ut det operatörsneutrala bredbandsnätet till samtliga kommunägda bostadsbolag i Stockholm. Övriga fastighetsägare kan ansluta till nätet i takt med utbyggnaden till allmännyttans bostäder.
 
Stokabs operatörsneutrala och öppna ICT- infrastruktur utgör grunden för att bostadsföretagen ska kunna ge sina hyresgäster tillgång till ett öppet och valfritt utbud av bredbandstjänster såsom internet, telefoni, TV och andra bredbandstjänster.


Mikael Bäckström, VD för Ericsson i Norden och Baltikum säger: "Vi har fått fortsatt och utökat förtroende att vara huvudleverantör av fibersystem till Stokab. Ericsson har vunnit kontrakt inom samtliga delar, fiberkabel, mikrokabelsystem och sjökabel. Vi är mycket glada över vårt samarbete, som inleddes redan 1994."


Jörgen Kleist, VD Stokab säger: "Vi är mycket glada över att fortsätta och vidareutveckla vårt samarbete med Ericsson. Stockholm ligger långt framme inom bredbandsutvecklingen, både vad gäller nätutbyggnad och teknik. Den pågående utbyggnaden till de kommunala bostadsbolagen kommer att fortsatt befästa denna position."
Den aktuella avtalsperioden sträcker sig från oktober 2007 och pågår i drygt två år.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 6992
E-post: press.relations@ericsson.com


Stokab
Stokab ägs av Stockholms stad och började sin verksamhet 1994. Företaget har 120 anställda och omsätter drygt 450 Mkr. Investeringsbudgeten uppgår till ca 200 Mkr. Stokab bygger ut och underhåller en konkurrens- och leverantörsneutral infrastruktur, avsedd för tele- och datakommunikation inom stockholmsregionen. Ur denna infrastruktur hyrs förbindelser ut till olika leverantörer av bredbandstjänster eller till kunder med behov av egen datakommunikation. Se Stokabs hemsida: http://www.stokab.se för ytterligare information.


 
RELATED FILES