Ericsson lämnar offentligt kontanterbjudande att förvärva Tandberg Television

Press release
feb 26, 2007 07:17 (GMT +00:00)
Detta pressmeddelande och informationen däri får inte offentligöras, distribueras eller spridas helt eller delvis, till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan.
 
Ericsson lämnar i dag ett offentligt kontanterbjudande om att förvärva Tandberg Television (OSE: TAT) för NOK 106 kontant per aktie ("Erbjudandet"), eller en total köpeskilling på SEK 9,8 miljarder. Erbjudandet innebär en premie på 18,2 procent jämfört med Tandbergs 90-dagars volymviktade aktiepris. Erbjudandet innebär också en premie på 10,4 procent eller NOK 10 per aktie jämfört med det kombinerade aktie- och kontantbudet som presenterades den 15 januari 2007 av Arris.
 
 • Ericsson erbjuder NOK 106 per aktie kontant
 • Köpeskillingen, netto för avdrag för Tandbergs kassa, uppgår till SEK 8,9 miljarder
 • Ericsson har förvärvat 11,7% av samtliga aktier i Tandberg Television och vidare har ägare till cirka 13% av Tandberg Televisions samtliga aktier oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet
 • Positivt bidrag till vinst per aktie från och med 2007, exklusive eventuella avskrivningar av immateriella tillgångar
 • Viktigt strategiskt steg för att skapa en ledande position inom IPTV
 • Utökar Ericssons kundbas till att inkludera kabel- och satellit- operatörer samt TV-bolag


 • Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson säger: "IPTV är den största framtida affärsmöjligheten inom nätbaserade medialösningar för kabel- och teleoperatörer. Ericsson och Tandberg Television är en stark kombination med en unik förmåga att tillhandahålla helhetslösningar inom IPTV. Genom att kombinera Tandbergs ledande TV-teknologi och kundbas med vår globala närvaro och starka ställning inom IP-nät och IMS, skapar vi en stark spelare inom medialösningar för tele-, kabel- och satellitoperatörer samt medieföretag."


  En stor del av trafiktillväxten i världens mobila och fasta nät väntas skapas av TV-relaterade tjänster. Tandberg är en världsledande leverantör av video head-end, encoding- och kompressionsteknik vilka är viktiga för att säkerställa hög bildkvalitet och minimal bandbredd inom videoapplikationer. Denna teknik är en viktig del av IPTV-lösningar. Tandberg är särskilt starka inom MPEG-4, en central del i att kostnadseffektivt kunna leverera HDTV. Tandberg erbjuder dessutom on-demand och interaktiva videolösningar.


  IPTV är en viktig del i multimediaerbjudandet från såväl teleoperatörer som kabel- och satellitoperatörer. I dag svarar kabeloperatörerna för merparten av investeringarna i digitala TV-nät. Parallellt ökar teleperatörer snabbt sina investeringar, om än från en lägre nivå.


  Kabel- och satellitoperatörer representerar majoriteten av Tandbergs försäljning samtidigt som segmentet teleoperatörer växer. Tandberg har en förstklassig kundbas i över 100 länder. Bolaget har fler än 200 godkända patent. Huvudkontoren för de europeiska och nordamerikanska verksamheterna ligger i Southampton, Storbritannien, respektive Atlanta, USA.


  Tandberg Television har 870 anställda inklusive fler än 370 video- och mjukvaruingenjörer. Tandbergs fakturering växte med 21 procent under 2006 och uppgick till USD 350 miljoner. EBITDA-marginalen uppgick till 21% år 2006. Tandberg Television är sedan 1997 noterat på Oslobörsen.


  Efter att transaktionen genomförts kommer Tandberg Television att bli ett helägt dotterbolag till Ericsson. Tillsammans med Ericssons existerande produkter kommer företagen att få en unik position med en komplett IPTV-lösning.
  Förvärvet medför tid- och intäktssynergier från korsförsäljning och förväntas bidra positivt till vinst per aktie från 2007, exklusive avskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar.


  Förvärvet kommer att genomföras som ett offentligt kontanterbjudande avseende samtliga 80 529 876 aktier i Tandberg Television, vilket värderar Tandberg Televisions samtliga aktier till NOK 8,5 miljarder.


  Erbjudandets fullföljande är villkorat av följande villkor (se pressmeddelande på engelska för exakt formulering på www.ericsson.com):


  1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Ericsson blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier och röster i Tandberg Television;


  2. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, erhålls på för Ericsson acceptabla villkor;


  3. att inte, innan Erbjudandet fullföljts, någon händelse inträffar, som väsentligt negativt påverkar eller rimligen kan påverka Tandberg Televisions värdering, verksamhet, resultat, försäljning, likviditet, eget kapital eller finansiella ställning eller att Erbjudandet eller förvärvet av Tandberg Television helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av existerande eller förväntad lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, åtgärd eller motsvarande som inträffat eller skäligen kan förväntas inträffa eller till följd av annan omständighet utanför Ericssons kontroll, inklusive åtgärder från Tandberg Television eller en tredje part.


  Ericsson förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk och med hänsyn till villkor (1) ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.
  En erbjudandehandling angående Erbjudandet förväntas offentliggöras denna vecka.  Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av villkoren ovan och förväntas fullföljas innan slutet av andra kvartalet 2007.


  Ericsson har förvärvat 9 399 150 aktier motsvarande 11,7% av samtliga aktier i Tandberg Television. Vidare har ägare till cirka 13% procent av samtliga aktier och röster i Tandberg Televisions oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet.


  SEB Enskilda är ensam finansiell rådgivare till Ericsson.
   
  Till media och analytiker:


  Ericsson håller presskonferens för media, analytiker och investerare måndagen den 26 februari klockan 12.00 på huvudkontoret på Torshamnsgatan 23 i Stockholm.


  Presskonferensen kan följas via internet på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.
   
  Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
   
  Läs mer på: http://www.ericsson.com
   
  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
   
  Ericssons pressavdelning
  Tel: 08 719 6992
  E-mail: press.relations@ericsson.com
   
  Ericssons investerarrelationer
  Tel: 08 719 4631
  E-mail: investor.relations.se@ericsson.com
   
  Erbjudandet ovan har inte påbörjats. Beskrivningen ovan är inte ett erbjudande att köpa aktier eller en inbjudan till att sälja aktier i Tandberg Television.


  Begränsning


  Erbjudandet lämnas inte i något land där lämnande av Erbjudandet inte skulle vara förenligt med lagar och regler i sådant land.
   
  Uttalande om framtiden


  This press release contains forward-looking statements, including statements regarding the expected benefits of the acquisition, which involve a number of risks and uncertainties. These statements are based on Ericsson's current expectations and beliefs. Actual results could differ materially from the results implied by these statements. Factors that may cause or contribute to such differences include: the risk that the conditions to the cash offer set forth will not be satisfied, changes in both companies' businesses during the period between now and the closing, developments in obtaining regulatory approvals for the transaction; the successful integration of Tandberg Television into Ericsson's business subsequent to the closing of the acquisition; timely development, competitive products and pricing, as well as fluctuations in demand; cost and availability of raw materials; the ability to retain key management and technical personnel of Tandberg Television and adverse reactions to the proposed transaction by customers, suppliers and strategic partners. Tandberg Television and Ericsson are under no obligation to (and expressly disclaim any such obligation to) update or alter their forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise.