Ericsson erhåller accepter och förvärvar aktier motsvarande 70 procent av aktierna i Tandberg Television

Press release
mar 14, 2007 08:14 (GMT +00:00)
I det frivilliga offentliga kontanterbjudandet att förvärva samtliga aktier i Tandberg Television (OSE: TAT), har Ericsson mottagit accepter som omfattar cirka 58, procent av de utestående aktierna i Tandberg Television.


De mottagna accepterna och de 9.880.050 aktier Ericsson redan förvärvat motsvarar cirka 70 procent av samtliga aktier i Tandberg Television. Acceptnivån kan komma att ändras något i samband med registrering av mottagna accepter vid Verdipapirsentralen (VPS).


Snarast efter utgången av den förlängda acceptperioden, som slutar kl 16.30 CET fredagen den 16 mars 2007, kommer Ericsson att offentliggöra om villkoret om 90 procentig anslutning i Ericssons erbjudande uppfyllts.  Om villkoret inte uppfyllts kommer Ericsson att avgöra om Ericsson skall dra tillbaka sitt erbjudande eller frånfalla villkoret.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: http://www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
 
Ericssons pressavdelning
Tel: 08 719 6992
E-mail: press.relations@ericsson.com
 
Ericssons investerarrelationer
Tel: 08 719 4631
E-mail: investor.relations.se@ericsson.com