Ericsson har uppnått över 90 procent av aktierna i Tandberg Television

Press release
mar 23, 2007 15:26 (GMT +00:00)
I det offentliga kontanterbjudandet att förvärva samtliga aktier i Tandberg Television (OSE:TAT), har Ericsson (NASDAQ:ERIC) mottagit accepter och förvärvat aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Tandberg Television.
 
De mottagna accepterna och de 15 108 197 aktier som Ericsson redan förvärvat, motsvarar ett ägande för Ericsson om mer än 90 procent.


Ericsson avser fullfölja det offentliga erbjudandet enligt villkoren i budprospektet så snart som möjligt under förutsättning av att inga händelser inträffar som väsentligt negativt påverkar Tandberg Televisions resultat eller ställning innan tidpunkten då budet fullföljs samt att villkoret om att erforderliga tillstånd erhållits från konkurrensmyndigheter uppfyllts eller frånfallits.


Under förutsättning att det frivilliga erbjudandet fullföljts kommer Ericsson så snart det är möjligt att genomföra ett obligatoriskt erbjudande avseende de återstående aktierna i Tandberg Television i enlighet med reglerna i kapitel 4 i den norska Verdipapirhandelloven 1997.


Ericsson planerar även att genomföra en tvångsinlösen och ett förhandstillträde (tvungen överföring) av de återstående aktierna i Tandberg Television i enlighet med paragraf 4:25 i den norska aktiebolagslagen (allmennaksjeloven). Förhandstillträdet förväntas en kortare tid efter det att det obligatoriska erbjudandet har offentliggjorts. Ericsson planerar även att verka för en avnotering av Tandberg Televisions aktie från Oslobörsen. Avnoteringen förväntas genomföras en kortare tid efter det att likvid erlagts i det obligatoriska erbjudandet.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: http://www.ericsson.com
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
 
Ericssons pressavdelning
Tel: 08 719 6992
E-mail: press.relations@ericsson.com
 
Ericssons investerarrelationer
Tel: 08 719 4631
E-mail: investor.relations.se@ericsson.com