Ericssons VD ser stark trafiktillväxt, drivet av TV och multimedia

Press release
apr 11, 2007 17:01 (GMT +00:00)
Under årsstämman i Stockholm, betonade VD och koncernchef Carl-Henric Svanberg, att TV kommer att driva den snabba utvecklingen av  tele nät, där  högre kapacitet och kvalitet i näten blir allt viktigare.


Svanberg sade att applikationer för multimedia - speciellt då TV, IP nät och bredbandsaccess är de huvudsakliga trenderna inom telekommunikationsindustrin och att Ericsson är väl positionerat för att dra fördel av trenderna.


"IPTV kommer att driva trafiken i näten och öka efterfrågan på telekommunikationsutrustning samtidigt som vi ser spännande möjligheter inom tjänster och multimedia," sade  Carl-Henric Svanberg.


De senaste företagsförvärven, som Entrisphere,  Redback, Marconi samt det offentliga erbjudandet om att köpa Tandberg Television ska ses i ljuset av dessa trender och kompletterar Ericssons produktportfölj med världsledande lösningar inom IPTV, optiskt bredband och IP routing.


Svanberg poängterade att mobilt bredband HSPA har utvecklats till att bli en världsomfattande teknologi, med över hundra nät installerade världen över, vilket lägger grunden för tjänster som mobil TV och mobila företagslösningar.


Bara i år kommer tre miljarder människor att ha tillgång till en  mobiltelefon och Ericsson förväntar att siffran kommer att stiga till fyra miljarder innan 2010.


Ytterligare en viktig trend är telekommunikations tjänster, Ericssons snabbast växande område, som växte med 30 procent under 2006. I dag driver Ericsson nät som tillsammans omfattar 100 miljoner användare.


Inom det viktiga tjänsteområdet betonade Svanberg speciellt två stora prestationer: inom loppet av tio månader byggde Ericsson Telstras landsomfattande HSPAnät i Australien och rullade ut Vivos GSM nät i Brasilien inom loppet av 103 dagar.


Carl-Henric Svanberg framhöll att 2006 var ett mycket starkt år för såväl Ericsson som för Sony Ericsson, och som inkluderade viktiga strategiska beslut som företagsköp och bildandet av affärsområdet Multimedia.


Han underströk också telekommunikationens viktiga roll för ekonomisk och hållbar utveckling, speciellt för utvecklingsländer samt viktiga områden som demokrati, säkerhet och en stabil samhällsutveckling.
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag..
 
Läs mer på: www.ericsson.com
 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA


Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 69 92
 
Ericsson Investor Relations
Phone: +46 8 719 4631