Vodafone väljer Ericsson för att hantera lager och reservdelar för ett flertal länder i Europa

Press release
apr 10, 2007 08:00 (GMT +00:00)
Avtalet ökar Vodafones effektivitet
 
Vodafone har valt Ericsson för att sköta leveranserna och installationerna av reservdelar i sina mobilnät i ett flertal länder i Europa, bland andra Tyskland, Spanien och Portugal.


Under detta så kallade multi-million Euro deal, tar Ericsson över ansvaret för logistik, lager, reparation och utbyte av alla leverantörers reservdelar i de länder som omfattas av kontraktet. Det här förväntas leda till betydande kostnadsbesparingar för Vodafone tack vare lägre genomsnittspriser för reservdelar och en utökad servicenivå.


Avtalet omfattar hela processen kring reservdelar till 2G, 3G och transmission. Initiativet är ett led i Vodafones strategi att minska sina kostnader då varje Vodafonebolag i dag hanterar sina lager själva. Dessutom får Vodafone möjlighet att fokusera mer på den egna kärnverksamheten; nätens prestanda och att erbjuda kunderna attraktiva tjänster.


Ericsson har ett flertal servicekontrakt inom området och kan dra fördel av sitt expertkunnande för levererans av högkvalitativ service med mervärde till Vodafone.


Till fördelarna för Vodafone kommer även en enhetlig leveransprocess av reservdelar, större transparens vad gäller prissättning på tjänster liksom minskade reservdelsvolymer i framtiden. Avtalet förväntas också leda till kostnadsbesparingar genom att reservdelsinköpen sker genom en enda leverantör.


Avtalet gäller från och med april 2007 och implementeras i de olika Europeiska bolagen under året. Under den perioden har Vodafone möjlighet att utöka avtalet till att inkludera ytterligare Vodafonebolag.


Detlef Schultz, Chef för Vodafones supply chain management, säger: "Det här är ännu ett exempel på att Vodafone söker allt mer innovativa vägar för att kunna sänka sina kostnader i Europa. Genom avtalet med Ericsson, får vi möjlighet att i än högre grad kunna fokusera på våra kunder och ge dem en ännu större upplevelse vad gäller mobil kommunikation."


Hans Vestberg, vice VD för Ericsson och chef för affärsområde Global Services, säger: "Vodafone ligger verkligen i framkant med innovativa lösningar vilket har varit en viktig faktor för att kunna utveckla denna lösning. Det här avtalet ger ytterligare fördelar eftersom vi kan dra nytta av våra skalfördelar och kunskaper i ett flertal länder. Vi är mycket stolta över att kunna bredda vårt partnerskap med Vodafone och finna nya möjligheter tillsammans. Det här är en naturlig utveckling av vårt erbjudande inom managed services som ger operatörer möjlighet att lägga ut hela sin reservdelshantering. Det är också till dags dato ett av det största kontraktet vad gäller hantering av reservdelar som dessutom omfattar alla leverantörers utrustning."
 
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 

Om Vodafone
Vodafone är världens ledande internationella mobilkommunikationsgrupp med verksamhet i 25 länder över fem kontinenter, över 200 miljoner kunder vid slutet av januari 2007, samt som 36 partnernät.
 
 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
 
Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 69 92


Vodafone pressavdelning
Mark Street
Technology Media Relations Manager
Telefon: +44 (0) 1635 686006