Ericsson genomför obligationstransaktion

Press release
jun 21, 2007 10:40 (GMT +00:00)
Ericsson ( NASDAQ:ERIC)  har framgångsrikt genomfört en obligationstransaktion under företagets obligationslåneprogram
 
Transaktionen består totalt av en emmision på EUR 875 miljoner samt en femårig emmision på SEK tre miljarder. Euroemissionen består av en sjuårig floating rate note på EUR 375 miljoner och en tioårs-obligation på EUR 500 miljoner.


Ericsson ämnar använda tillskottet till återfinansiering av existerande lån. Obligationerna stärker Ericssons genomsnittliga skuldmognadsprofil. Citi, Goldman Sachs International och JP Morgan har genomfört transaktionen i euro. Nordea och Swedbank genomförde den svenska transaktionen. Ericssons senaste transaktion på den europeiska obligationsmarknaden skedde under 2001.


Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för mobilt internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
 
Läs mer på: www.ericsson.com


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA GÄRNA
Ericsson pressavdelning
Telefon: +46 8 719 6992


Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 46 31