Ericsson ansöker om avnotering från Londonbörsen

Press release
mar 13, 2008 07:15 (GMT +00:00)
Ericsson har beslutat att ansöka om avnotering av bolagets B-aktie från Londonbörsen. Ericsson förväntar sig att avnoteringen sker den 14 april 2008.


Ericssons B-aktie har varit noterad på Londonbörsen sedan 1960. Under de senaste åren har handeln i bolagets B-aktie på Londonbörsen motsvarat mindre än 1 procent av den sammanlagda omsättningen i bolagets B-aktie, vilket Ericsson anser inte motiverar kostnaderna för noteringen.


Efter avnoteringen kommer all handel i Ericssons B-aktie att vara samlad på OMX Nordiska Börs Stockholm och Nasdaq. Ericssons aktie har tidigare avnoterats från börserna i Paris och Zürich samt tre tyska börser. 


Avnoteringen avser Telefonaktiebolaget LM Ericssons B-aktie med kvotvärde SEK 1,00 (ISIN: SE0000108656). Ericssons B-aktie har varit noterad på den officiella lista som utges av Financial Supervisory Authority (FSA) och handlas på Londonbörsen. Ericsson kommer nu att ansöka hos FSA om avnotering av B-aktien från den officiella listan samt hos Londonbörsen. Avnotering och upphörande av handel kan ske 20 arbetsdagar efter ansökan.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och NASDAQ.
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi


för mer information, kontakta gärna


Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 00 00
RELATED FILES