Ericsson publicerar årsredovisningen för 2007

Press release
mar 06, 2008 08:32 (GMT +00:00)
Ericsson presenterar i dag 2007 års årsredovisning. Företagets 74 011 anställda omsatte under 2007 SEK 187,8 miljarder vilket motsvarar en ökning om 4,4% från föregående år. Årets rörelseresultat var SEK 30,6 miljarder jämfört med SEK 35,8 miljarder året innan.

Årsredovisningen finns att läsa i sin helhet på http://www.ericsson.com/se/investerare/index.shtml


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och NASDAQ.
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi


För mer information, kontakta gärna:


Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com
RELATED FILES