Ericsson avser sälja sina aktier i Symbian till Nokia

Press release
jun 24, 2008 06:40 (GMT +00:00)
Ericsson meddelade i dag att bolaget har beslutat acceptera Nokias erbjudande om att mot kontant betalning köpa alla aktier i Symbian Limited som Nokia inte redan äger. Ericsson äger 15,6 procent av aktierna i Symbian Limited.
 
Symbian Limited, mjukvaruföretaget som utvecklar och licenserar det marknadsledande öppna operativsystemet för mobiltelefoner, programvaran Symbian OS(TM), grundandes 1998 av bland andra Ericsson. Eftersom Ericsson inte längre tillverkar mobiltelefoner är ägandet i Symbian inte längre strategiskt för Ericsson.

Nokias förvärv av aktierna i Symbian förutsätter godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas vara genomfört under andra halvåret 2008.Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 195 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ.
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 00 00


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni kl. 08.35.
RELATED FILES