Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Ericsson

Press release
jun 30, 2008 07:32 (GMT +00:00)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson bekräftar att per den 30 juni 2008 uppgår bolagets aktiekapital till 16 132 258 678 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 3 226 451 735, varav 261 755 983 A-aktier och 2 964 695 752 B-aktier.

Antalet röster uppgår till 558 225 558,2 varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna 296 469 575,2 röster. Bolaget innehar 43 441 074 egna aktier.

Förändringen föranleds av den nyligen genomförda sammanläggningen av aktier 1:5, innebärande att fem A-aktier respektive fem B-aktier lagts samman till en A-aktie respektive en B-aktie.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 195 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ.

För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi


För mer information, kontakta gärna:


Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 8 719 69 92


Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 8 719 00 00
E- post: investor.relations@ericsson.com


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni kl 09.20.
RELATED FILES