Ericsson beslutar om riktat förvärvserbjudande avseende C-aktier för LTV 2008

Press release
jul 23, 2008 09:01 (GMT +00:00)
I enlighet med beslut av årsstämman 2008, ökar Ericsson antalet egna aktier för att kunna tillhandahålla aktier för Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV) 2008 för anställda i Ericsson.

Ericssons styrelse har i dag beslutat, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 9 april 2008, att rikta ett erbjudande till samtliga innehavare av C-aktier, det vill säga AB Industrivärden och Investor AB, att förvärva dessa aktier.

Erbjudandet är ett led i finansieringen av Ericssons Långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2008 och omfattar samtliga 19 900 000 C-aktier som Ericsson tidigare har beslutat att emittera för programmet. Förvärv skall göras under perioden 28 juli - 14 augusti 2008. Vederlag för de förvärvade aktierna skall erläggas kontant med 5,01 kronor per aktie. Ericsson innehar för närvarande 43 375 290  egna aktier.

AB Industrivärden och Investor AB har meddelat Ericsson att de avser att acceptera erbjudandet.

När samtliga 19 900 000 C-aktier har förvärvats av Ericsson, avser styrelsen att omvandla dem till B-aktier. Efter omvandlingen uppgår antalet utgivna B-aktier till 2 984 595 752.


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 195 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2007 på 188 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ.
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
 
Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: 08 719 69 92


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: 08 719 00 00