Ericsson varslar i Stockholm, Hudiksvall, Karlskrona och Luleå

Press release
jan 29, 2009 10:00 (GMT +00:00)
Den 21 januari meddelade Ericsson att antalet anställda i Sverige ska minska med cirka 1 000 personer under 2009. I dag lades varsel i Stockholm på 800 personer, Hudiksvall 100 personer, Karlskrona 40 personer och Luleå 30 personer. Utöver detta kommer också antalet konsulter och tillfälligt anställda att minska.
 
Åtgärderna är en del för att nå koncernens mål om att minska de årliga kostnaderna med cirka 10 miljarder från andra halvan av 2010. Totalt sett kommer cirka 5 000 anställda globalt att beröras varav dessa 1 000 nu i Sverige.


Ericsson har totalt 20 150 anställda i Sverige och totalt 78 750 i världen.


Neddragningarna görs därför att koncernen har fått fram synergieffekter inom de olika teknikområdena, både egna och förvärvade. Därtill kan Ericsson dra fördel av de möjligheter som uppstår vid teknikskiftet till IP-baserade nät. Koncernen kommer också att minska antalet teknikplattformar och förbättra utnyttjandet av hård- och mjukvara.


I Stockholm, Karlskrona och Luleå är enbart tjänstemän berörda av dagens varsel, varav hälften inom försäljning och administration och resterande inom produktutveckling. I Hudiksvall omfattas även produktion.


Lokala fackförhandlingar har redan påbörjats eller ska omedelbart påbörjas.


"Vi vet inte exakt när förhandlingarna kan vara avslutade och när de enskilda individerna kan få besked men vårt mål är att göra detta senast i slutet av maj," säger Göran Henriksson, personalchef för Ericsson i Sverige. "Vi förstår att våra anställda vill ha besked så fort som möjligt men samtidigt är det viktigt att den här processen nu sker med omsorg och i nära samarbete med våra fackliga företrädare."


Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 250 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen och NASDAQ.
 
För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA


Media
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Investerare
Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00


RELATED FILES