Jan Frykhammar ny finansdirektör för Ericsson från 1 november 2009

Press release
okt 26, 2009 07:00 (GMT +00:00)
Ericssons blivande VD Hans Vestberg har utsett Jan Frykhammar till finansdirektör från 1 november 2009. Jan Frykhammar blir också vice VD från 1 januari 2010. Jan Frykhammar är i dag chef för affärsområdet Global Services och medlem av koncernledningen.


Jan Frykhammar började på Ericsson 1991 efter att han tagit en civilekonomexamen i företagsekonomi och nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Han har varit chef på en rad olika ställen inom Ericsson liksom Ericssons mobiltelefonverksamhet. Frykhammar utsågs till medlem av koncernledningen och chef för affärsområdet Global Services 1 januari 2008. Han kommer att kvarstå som chef för Global Services tills en efterträdare utsetts.
"Sökprocessen har varit noggrann och jag har mött ett antal externa såväl som interna kandidater, icke-svenskar och svenskar. Jan Frykhammar har en lång erfarenhet från telekomindustrin och utmärkta chefsegenskaper. Han har också haft olika positioner i Ericsson och har ett djupt kunnande om vår affär. Efter den här noggranna processen kom Jan Frykhammar ut som toppkandidaten och jag är glad över att kunna välkomna honom i hans nya roll i koncernledningen."
Jan Frykhammar är född 1965. Han är gift och har tre barn.
Hans Vestberg börjar som VD och koncernchef den 1 janauri 2010. Han efterträder Carl-Henric Svanberg som beslutat sig för att acceptera rollen som ordförande för BP från och med den 1 januari 2010.
 
Information till redaktionen
Bilder på Jan Frykhammar liksom hans CV finns på
Annonseringen av Hans Vestberg som VD och koncernchef finns på
http://www.ericsson.com/ericsson/press/releases/20090625-1324827.shtml
Ericssons multimedia material finns på www.ericsson.com/broadcast_room
Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en  försäljning 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.
 
www.twitter.com/ericssonpress


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA gärna


Ericssons pressavdelning
Telefon: 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Ericssons investerarrelationer
Telefon: 10 719 00 00


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2009 kl 08.00.
RELATED FILES