Johan Wibergh ny vice VD i Ericsson

Press release
okt 27, 2009 07:00 (GMT +00:00)
Ericssons styrelse har utsett Johan Wibergh till vice VD från och med 1 januari 2010.  Johan Wibergh är chef för affärsenheten Networks och medlem av koncernledningen. Wibergh kommer även fortsättningsvis att leda Networks.
 
Innan Johan Wibergh utsågs till chef för Networks och medlem av koncernledningen från den 1 juli 2008 var han chef för Ericssons verksamhet i Brasilien.
Hans Vestberg, tillträdande VD och koncernchef, säger: "Johan Wibergh har en viktig roll när vi ska modernisera operatörernas telenät och göra dem IP-baserade. Samtidigt ska vi fortsätta bygga ut mobiltelefoni till världens befolkning. För att skapa en rättvisare värld måste fler människor få tillgång till kommunikation och framför allt all den kunskap som finns på internet. Johan har den kombination av vision och branschkunnande som krävs för att vi ska kunna genomföra detta."
Wibergh är civilingenjör i datateknik från Linköpings Tekniska Högskola 1987. Han är född 1963, är gift och har två barn.
 
Information till redaktionen
Bilder på Johan Wibergh liksom hans CV finns på


Ericssons multimedia material finns på www.ericsson.com/broadcast_room
Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en  försäljning 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.
 
www.twitter.com/ericssonpress


 
 
 
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA gärna


Ericssons pressavdelning
Telefon: 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Ericssons investerarrelationer
Telefon: 10 719 00 00


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2009 kl 08.00.
RELATED FILES