Ericsson avser att avveckla verksamheten i Gävle och dra ner i Borås

Press release
dec 08, 2009 13:10 (GMT +00:00)
Ericsson har i dag inlett MBL-förhandlingar om att avveckla verksamheten i Gävle och dra ner personalstyrkan i Borås. Avvecklingen berör samtliga 856 personer i Gävle. I Borås varslas 90 tjänstemän av totalt 1037 anställda.


"Det är en tung dag för oss i dag", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi måste minska antalet anställda inom produktionen eftersom arbetsinnehållet i våra produkter minskar samtidigt som vi blivit mer effektiva. Det är ett hårt slag mot Gävle och Borås."


Ericsson håller på att introducera nya produktgenerationer med mer avancerade ingående komponenter, vilket leder till minskat arbetsinnehåll och förenklade arbetssätt och därmed arbetsbrist.


"Vi har övervägt olika alternativ och gjort flera ingående analyser", säger Jan Wassenius, Ericssons produktions- och logistikchef. "Eftersom vi snart inte kan sysselsätta alla i Gävle och Borås, så har vi i dag inlett MBL-förhandling om en stängning av Gävle och neddragningar i Borås."


Varslet omfattar samtliga 856 personer i Gävle av vilka 545 är tjänstemän och 311 kollektivanställda. I Borås varslas 90 tjänstemän. Totalt är det 1037 anställda i Borås varav 612 tjänstemän och 425 kollektivanställda. Varslen kommer att läggas hos arbetsförmedlingarna under morgondagen.


 
Inbjudan till pressträff
Ericssons produktions- och logistikchef Jan Wassenius finns tillgänglig för intervjuer hos Ericsson, Skolgången 17 i Gävle i dag den 8 december kl 15.00.


Glöm inte pressleg!


Ericssons multimedia material finns på www.ericsson.com/broadcast_room
Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
 
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en  försäljning 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.
 
www.twitter.com/ericssonpress


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


Ericssons pressavdelning
Telefon: 010 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com


Ericssons investerarrelationer
Telefon: 010 719 00 00