Ökning av det totala antalet aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Press release
maj 29, 2009 06:00 (GMT +00:00)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson bekräftar att per den 29 maj 2009 uppgår bolagets aktiekapital till 16 366 758 678 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 3 273 351 735, varav 261 755 983 A-aktier, 2 984 595 752 B-aktier och 27 000 000 C-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 560 215 558,2, varav A-aktierna motsvarar 261 755 983 röster och B-aktierna 298 459 575,2 röster.


Ökningen av antalet aktier föranleds av att bolaget har genomfört en nyemission av 27 000 000 C-aktier. Dessa C-aktier har därefter återköpts av bolaget. Detta är i enlighet med beslut av årsstämman 2009 att öka antalet egna aktier som del i finansieringen av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram (LTV) 2009. Bolaget innehar för närvarande 85 549 148 egna aktier, varav 58 549 148 B-aktier och 27 000 000 C-aktier.
 
Information till redaktionen
Du som vill ha videomaterial från Ericsson, besök gärna på www.ericsson.com/broadcast_room.

Vi finns också på www.youtube.com/ericssonpress och www.twitter.com/ericssonpress.

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 250 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom det samägda bolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "kommunikation för alla" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 70 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ.

För mer information, se www.ericsson.com eller www.ericsson.mobi.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Ericssons pressavdelning
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: press.relations@ericsson.com


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2009 kl. 08.00.
RELATED FILES