Ericsson förvärvar huvuddelen av Nortels nordamerikanska mobilverksamhet

Press release
jul 25, 2009 04:02 (GMT +00:00)
Ericsson har i dag ingått en överenskommelse om att förvärva delar av Nortels division Carrier Networks som omfattar CDMA- och LTE-verksamheten i Nordamerika. Verksamheten förvärvas kontant och utan skulder och priset uppgår till USD 1,13 miljarder. Förvärvet följer slutförandet av den auktionsprocess som Nortel initierat och affären är villkorad av ett godkännande från domstolen samt sedvanliga myndighetstillstånd.
 
Ericsson förvärvar en installerad bas och en stark verksamhet som förser stora operatörer med CDMA teknik och supporttjänster. Affären förstärker även Ericssons förmåga att stödja de ledande nordamerikanska operatörerna i deras övergång till LTE. Dessutom förstärks Ericssons marknadsposition avsevärt i Nordamerika, som är en pionjär inom LTE. Affären förser även Nortels kunder med en stark och tillförlitlig leverantör. Flertalet av kunderna har uttryckt sitt stöd för affären.


"Genom förvärvet av Nortels nordamerikanska CDMA-verksamhet blir vårt erbjudande ännu starkare i den här viktiga regionen, inte minst när vi bygger partnerskap för den kommande migrationen till LTE. Dessutom stärker vi vårt långsiktiga åtagande i Nordamerika genom att vi tar över 2 500 kompetenta Nortelanställda, varav 400 arbetar med forskning och utveckling inom LTE. Tillsammans med vårt nyligen offentliggjorda tjänsteavtal med Sprint stärker den här affären vår ställning som en ledande telekomleverantör i Nordamerika", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef.


Förvärvet inkluderar viktiga CDMA-kontrakt med nordamerikanska operatörer såsom Verizon, Sprint, U.S. Cellular, Bell Canada och Leap samt tillgångar inom LTE, vissa patent och patentlicenser relaterade till CDMA och LTE. Nortels kunder kommer också att ha fördel av att Ericsson fortsätter underhålla Nortels installerade CDMA-bas och erbjuda en effektiv väg till LTE.


Nortels nordamerikanska CDMA-verksamhet omsatte cirka USD 2,0 miljarder 2008 med en robust lönsamhet till följd av en bra produktmix och en betydande tjänsteverksamhet. Kostnaderna för forskning och utveckling inom CDMA förväntas bli relativt låga jämfört med andra tekniker.


Ericssons nordamerikanska verksamhet omsatte SEK 17,9 miljarder 2008, främst inom GSM och WCDMA samt relaterade tjänster. Tillsammans med den nyligen annonserade affären med Sprint, kommer Ericssons nordamerikanska verksamhet omfatta cirka 14 000 anställda och blir då den största regionen inom Ericsson.


Den förvärvade verksamheten har en god lönsamhet och kommer att ge betydande försäljnings- och resultatförbättringar för Ericsson. Affären förväntas bidra positivt till Ericssons resultat inom ett år efter att affären slutförts. Magnus Mandersson, för närvarande chef för Ericsson Nordeuropa blir chef för Ericssons CDMA-verksamhet och Richard Lowe från Nortel blir operativ chef.


"Våra båda företag har en kultur där teknikledarskap och innovation kommer i första rummet och vi ser fram emot att välkomna Nortels anställda till Ericsson. Vi är verkligen imponerade över hur väl de har presterat, inte minst under dessa utmanande tider," säger Magnus Mandersson, chef för Ericssons CDMA-verksamhet.


"Genom Ericssons överenskommelse skapas en stark och stabil framtid för Nortels CDMA- och LTE-verksamheter. Kunderna kan se fram emot fortsatt starkt stöd från en industriledare när de planerar för en övergång till LTE. Många anställda kommer också att få möjlighet att fortsätta sina anställningar hos Ericsson och kommer att bidra med sin kreativitet och innovationskraft", säger Richard Lowe, chef för Nortels Carrier Networks.


Genomförandet av transaktionen är villkorat av godkännande av de amerikanska och kanadensiska konkursdomstolarna och att övriga erforderliga myndighetstillstånd erhålls samt vissa andra sedvanliga villkor.


SEB Enskilda är ensam finansiell rådgivare till Ericsson i transaktionen.


Information till redaktionen
Ericssons videomaterial finns att ladda ner på www.ericsson.com/broadcast_room
 
Om Ericsson
Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät,och ansvarar för driften av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en försäljning 2008 på 209 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och NASDAQ New York.

FöR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA


Ericssons pressavdelning
Telefon: 10 719 69 92


Ericssons investerarrelationer
Telefon: 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli kl 06.00CET.
RELATED FILES