Jan Wäreby ny försäljningsdirektör

Press release
dec 08, 2010 07:00 (GMT +00:00)
  • Jan Wäreby tillträder den 1 januari, 2011
  • Koncernledningen oförändrad

 
Jan Wäreby är för närvarande Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia och medlem i Ericssons koncernledningsgrupp. Wäreby har mer än 20 års erfarenhet av försäljningorganisationer och affärsutveckling. Wäreby har även varit vice verkställande direktör och försäljningsdirektör för Sony Ericsson Mobile Communications och han spelande en viktig roll i bildandet av detta joint venture. 

Hans Vestberg, VD och koncernchef på Ericsson säger: "Jans erfarenhet från att få försäljning i nya tillväxtområden att växa, kombinerat med hans kund- och konsumentförståelse kommer att vara viktiga för att driva vår försäljning under kommande år."

Tidigare i år introducerade Ericsson en ny varumärkesplattform och en ny säljmodell för att stötta de tio nya regionerna. Hans Vestberg fortsätter: "Nu är det dags att ta nästa steg i förändringen av företaget och fokusera på att ytterligare utveckla vår försäljning och marknadsföring för att mer effektivt stödja regionerna i att möta kundernas behov."

Wäreby säger: "Jag kommer att prioritera enkelhet och snabbhet i våra kundkontakter. Det uppnår vi genom effektivare metoder för att sälja vår breda produktportfölj, fortsatt utveckling av försäljningsorganisationen och fokus på vår globala marknadsföring. Gemensamma metoder och affärsmodeller ska säkerställa att vi återanvänder, bygger upp och delar med oss av kompetens både inom befintliga och nya affärsområden, vilket kommer att bidra till att vi når våra tillväxtambitioner."

Processen att rekrytera en ersättare till Jan Wäreby har påbörjats och en ny chef för affärsområdet Multimedia kommer att annonseras separat.

Information till redaktionen
Jan Wärebys biografi och foton finns tillgängligt på: www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/management/jan_wareby.shtml

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206.5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2010 kl. 08.00.