Michael Treschow avser avgå som ordförande i Ericssons styrelse

Press release
dec 06, 2010 06:58 (GMT +00:00)
  • Michael Treschow har informerat Nomineringskommittén om att han avser att avgå som styrelseordförande antingen 2011 eller 2012.

Michael Treschow utsågs till ordförande i Ericssons styrelse den 27 mars 2002. En av hans första åtgärder var att initiera och framgångsrikt genomföra en nyemission av aktier på SEK 30 miljarder. Under hans tid som ordförande har Treschow utsett och introducerat två nya verkställande direktörer, Carl-Henric Svanberg år 2003 och Hans Vestberg år 2009.

Ericsson har växt till ett bolag med en omsättning på SEK 206 miljarder för 2009 och med 88 000 anställda i mer än 175 länder. Bolaget har en solid ställning som marknadsledare med en marknadsandel på 40 procent för mobil infrastruktur och en ledande position med 10 procents marknadsandel på den fragmenterade servicesmarknaden. Dygnet runt, 365 dagar om året, är 2 miljarder abonnenter beroende av Ericssons nätsupport.

Under Michael Treschows ordförandeskap har Ericsson stärkt sin finansiella ställning och bolaget har haft en aktiv roll i industrikonsolideringen. Vid utgången av 2009 hade bolaget en nettokassa på SEK 36.1 miljarder. Bland de förvärv som som gjorts under Michael Treschows tid som ordförande finns Marconi (infrastruktur för fast telefoni), Redback (Edge-routrar), Tandberg Television och förvärven av Nortels verksamheter inom CDMA, LTE och GSM.

"Lars-Magnus Ericsson hade när han grundade bolaget 1876 en vision om att kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov. Det har varit en spännande resa att följa Ericsson och industrin under mina år i bolaget. När jag tillträdde hade en miljard människor tillgång till en mobiltelefon. I dag har fler än fem miljarder av världens befolkning tillgång till mobiltelefoni", sade Michael Treschow.

"Ericsson och industrin är nu i det inledande skedet av att bygga ut mobilt bredband. 2015 väntas dagens färre än 400 miljoner människor med tillgång till mobilt bredband ha ökat till fler än 3,4 miljarder. Ericsson har en spännande tid framför sig. Givet bolagets ledande marknadsposition och starka finansiella ställning är det nu rätt tid att efter nio år som ordförande lämna över till en efterträdare", avslutade Michael Treschow.

Michael Treschow föddes 1943. Han är även styrelseordförande i Unilever NV och Unilever PLC. Michael Treschow är även styrelseledamot i ABB samt i Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse. Åren 2004-2007 var han styrelseordförande i Elektrolux. Mellan 1997-2002 var han VD och koncernchef för Elektrolux och under åren 1991-1997 VD och koncernchef för Atlas Copco. Treschow har examen från Lunds Tekniska Högskola.

Nomineringskommittén, som utses av de största aktieägarna, kommer att föreslå en ny styrelseordförande antingen till bolagsstämman 2011 eller 2012.

Information till redaktionen

Michael Treschows foto och biografi

Ericssons valberedning tillsatt

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206.5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2010 kl. 08.00.