Nina Macpherson ny chefsjurist på Ericsson

Press release
dec 21, 2010 06:45 (GMT +00:00)
  • Tillträder 1 januari 2011
  • Medlem i Ericssons koncernledning
  • Carl Olof Blomqvist går i pension den 31 mars 2011

Nina Macpherson är utsedd Senior Vice President, chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal Affairs, Ericsson. Nina Macpherson tillträder den 1 januari 2011. Hon är för närvarande Vice President och biträdande chefsjurist.

Hans Vestberg, koncernchef och VD, säger: "Jag har utsett en mycket kompetent jurist med bred erfarenhet och utomordentliga ledaregenskaper till denna funktion. Under sin tid på Ericsson har Nina skaffat sig omfattande kunskap om såväl företaget som industrin."

Nina Macpherson har tidigare arbetat som advokat och juridisk rådgivare hos olika rederier och som advokat på en svensk advokatbyrå. Hon började 1996 på Ericssons koncernfunktion Legal Affairs.

Mellan åren 1999 till 2007 arbetade Nina Macpherson som Vice President, Corporate Governance och Antitrust Law. 2007 utsågs hon till Vice President, Head of General Counsel's Office och utsågs i april 2010 till biträdande chefsjurist.

Carl Olof Blomqvist, nuvarande chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal Affairs, går i pension den 31 mars 2011.

Nina Macpherson kommer vara medlem av Ericssons koncernledning från 1 januari 2011 och ersätter då Carl Olof Blomqvist.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Nina Macphersons CV, på engelska, och foto:
www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/management/nina_macpherson.shtml

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206.5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2010, kl 07.45.