Två nya ledamöter föreslås till styrelsen

Press release
mar 08, 2010 14:07 (GMT +00:00)
  • Mike Volpi, partner Index Ventures och tidigare i ledningen för Joost och Cisco, föreslås till styrelsen
  • Hans Vestberg, Ericssons VD, föreslås till styrelsen
  • Ordföranden och övriga styrelseledamöter föreslås bli omvalda

Ericssons årsstämma äger rum den 13 april kl 15.00 i Stockholm. Nomineringskommittén föreslår att Michael Treschow omväljs som styrelseordföranden och att Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Anders Nyrén, Carl-Henric Svanberg, och Marcus Wallenberg väljs om. Hans Vestberg och Michelangelo (Mike) Volpi föreslås till nya styrelseledamöter.

Mike Volpi är partner i riskkapitalbolaget Index Ventures där han fokuserar på investeringar inom internet, telekom/nät och media. Hans karriär inom teknologi sektorn började på Hewlett Packard där han jobbade inom optoelektronikdivisionen. 1994 började han på Cisco Systems där han ingick i koncernledningen och ansvarade för Ciscos verksamhet för tjänster och var också ansvarig för Ciscos router och accessprodukter och strategi ansvarig - Chief Strategy Officer. År 2007 lämnade Mike Volpi Cisco för att ta rollen som VD för Joost Inc som verkar inom området video över internet.

Mike Volpi är född 1966 och innehar en fil.kand. inom Mechanical Engeneering och en master i Manufacturing Systems Engineering, båda från Standford universitetet, USA. Han innehar även en MBA från Standard Graduate School of Business, USA.

Hans Vestberg tillträdde som VD och koncernchef för Ericsson den 1 januari 2010. Han är född 1965 och tog 1991 en civilekonomexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Kort efter att Hans Vestberg började på Ericsson 1991 utsågs han till olika internationella chefsbefattningar i Kina, Sverige, Chile, Brasilien och USA. Innan han blev VD var han finansdirektör.

Nomineringskommitténs hela förslag inklusive motiveringarna finns på vår websida www.ericsson.com den 8 mars 2010. Motiveringarna rörande styrelsens sammansättning tar hänsyn till Ericssons verksamhet, situation och andra relevanta omständigheter liksom de föreslagna personernas kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 2,00 per aktie för år 2009 med 16 april 2010 som avstämningsdag.

Styrelsen föreslår stämman att besluta om riktlinjer för ersättningen till ledningen för perioden frma till stämman 2011. Jämfört med riktlinjerna som antogs av stämman 2009 så har riktlinjerna omarbetats och omformulerats för att bättre spegla grundprinciperna för koncernens ersättningar.

Styrelsen föreslår ett Långsiktigt Rörligt Ersättningsprogram 2010 och att aktier överfärs i enlighet med det programmet. Mer detaljer kring detta program återfinns i en separat pressrelease.

Styrelsen föreslår att egna aktier överförs i enlighet med besluten kring Långsiktigt Rörligt Incentiveprogram 2006 och Långsiktigt Rörligt Ersättningsprogram 2007, 2008 och 2009.

De fullständiga förslagen till årsstämman finns på vår hemsida www.ericsson.com från den 8 mars 2010. På begäran skickas förslagen till aktieägare. Kallelsen till bolagsstämman återfinns här nedan.

 

Notes to editors:

För att hitta fler foton på Mike Volpi, sök på google.com

Hans Vestbergs CV och fler foton
Ericssons nomineringskommitté utsedd

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206.5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post:
media.relations@ericsson.com

 

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post
: investor.relations@ericsson.com

 

KOMMANDE AKTIVITETER

CTIA, Las Vegas, USA, 23-25 mars
Ericssons kaptialmarknadsdagar, Stockholm, Sverige, 5-6 maj
Ericsson Business Innovation Forum, Shanghai, Kina, 17-18 maj

För ytterligare information kontakta  Ericsson Media Relations Team.

 

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2010 kl. 08.20.