VD på bolagsstämman: 50 miljarder uppkopplingar 2020

Press release
apr 13, 2010 14:44 (GMT +00:00)
  • Tillväxtmöjligheter i industrin med mobilt bredband
  • Vision om 50 miljarder uppkopplingar 2020
Ericssons nye VD och koncernchef Hans Vestberg mötte aktieägarna för första gången vid årets bolagsstämma i Stockholm. Vestberg summerade 2009 och uppmärksammade sin företrädare Carl-Henric Svanberg.

Vestberg pratade om de tillväxtmöjligheter han ser i industrin och upprepade Ericssons vision om 50 miljarder uppkopplingar 2020. "I dag tar vi för givet att bärbara datorer och avancerade mobiler är uppkopplade, men i framtiden kommer allt som kan ha nytta av att vara uppkopplat att vara uppkopplat," sade Hans Vestberg.

Som ett exempel på detta hade Hans Vestberg sällskap på scenen av Peter Håkansson, forskningsingenjör, som demonstrerade mobila sjukvårdsapplikationer. Peter Håkansson visade hur puls och hjärtkontroll kan göras på distans över mobilnätet och förklarade fördelarna för såväl patienterna som för samhället.

En annan tillväxtmöjlighet som Vestberg poängterade är mediaindustrin. Förra året, 2009, slöt Ericsson ett avtal med TV4-koncernen om att ta över tekniken och tjänsterna runt deras utsändningar. På en videolänk deltog TV4s VD Jan Scherman. Scherman förklarade hur denna affär gagnar TV4 och hur TV4 kan fokusera på innehållet när Ericsson sköter tekniken och de tekniska tjänsterna.

Vestberg underströk också vikten av att fortsätta utveckla Ericssons tekniska ledarskap. Ericsson, med 18 300 forsknings- och utvecklingsingenjörer, har helt nyligen varit först ut i industrin med ett antal framsteg som till exempel att visa 4G/LTE med 1 gigabit per sekund, den snabbaste så kallade microwave backhaul med 2,5 gigabit och att visa 84 Mbps HSPA.

Vestberg avslutade med att uppmärksamma alla de goda insatser och den starka motivation som bolagets 82 500 anställda över hela världen visar. "Vi är ett otroligt starkt lag och tillsammans kommer vi att använda den styrkan för att utöka vårt ledarskap i branschen".

Information till redaktionen

Biografi och bilder på Hans Vestberg

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 80 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2009 på 206.5 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York. 

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

.

 

RELATED FILES