Sony förvärvar Ericssons andel i Sony Ericsson

Press release
okt 27, 2011 06:16 (GMT +00:00)
  • Sony Ericsson blir ett helägt dotterbolag till Sony och integreras in i Sonys breda plattform för uppkopplade konsumentelektronikprodukter
  • Transaktionen förser även Sony med ett brett korslicensavtal och ägande av fem essentiella patentfamiljer
  • Ericsson erhåller ett kontant vederlag om EUR 1,05 miljarder
  • Sony och Ericsson skapar ett initiativ inom trådlös uppkopling för att utveckla möjligheterna för uppkoppling via flera plattformar

Ericsson (NASDAQ:ERIC) och Sony Corporation ("Sony") meddelar i dag att Sony förvärvar Ericssons 50-procentiga andel i Sony Ericsson Mobile Communications AB ("Sony Ericsson"), vilket innebär att Sony Ericsson blir ett helägt dotterbolag till Sony.

Transaktionen ger Sony möjligheter att snabbt integrera smartphones i Sonys breda utbud av uppkopplade konsumentelektronikprodukter - inklusive läs- och surfplattor, TV och persondatorer - till fördel för konsumenter och bolagets tillväxt. Transaktionen kommer även att förse Sony med ett brett korslicensavtal som täcker alla Sonys produkter samt tjänster, och ägande av fem essentiella patentfamiljer relaterade till tekniken för trådlösa enheter.

I samband med transaktionen kommer Ericsson att erhålla ett kontant vederlag om EUR 1,05 miljarder.

Under de senaste tio åren har marknaden för mobiltelefoner ändrat fokus från enklare mobiltelefoner till funktionsrika smartphones som inkluderar tillgång till internettjänster och informationsinnehåll. Transaktionen är ett logiskt och strategiskt steg som tar den här utvecklingen och dess inverkan på marknaden i beaktande.

Detta innebär att synergierna för Ericsson i att ha både en världsledande telekommunikationsteknik- och tjänsteportfölj och en mobiltelefoniverksamhet minskar. Idag fokuserar Ericsson på den globala trådlösa marknaden som helhet; hur trådlös uppkoppling kan gynna människor, företag och samhällen utöver enbart mobiltelefoner. I linje med denna strategi kommer Ericsson och Sony genom att skapa ett initiativ inom trådlös uppkoppling att arbeta för att driva och utveckla marknadens övergång till uppkopplingar över flertalet plattformar.

"Det här förvärvet är bra för både Sony och Ericsson och kommer att göra skillnad för konsumenterna som får tillgång till informationsinnehåll var de vill, när de vill. Med en stark smartphoneverksamhet och genom tillgång till viktiga strategiska patent, särskilt genom ett brett korslicensavtal är vår fyrskärmsstrategi på plats. Vi kan snabbare erbjuda konsumenterna en bredare produktportfölj inom smartphones, bärbara datorer, läs- och surfplattor samt TV som enkelt kan kopplas upp mot varandra och öppna dörrar till nya världar av online-underhållning. Det inkluderar Sonys egna erkända nätverkstjänster såsom PlayStation Network och SonyEntertainment Network", sa Sir Howard Stringer, Sonys ordförande, VD och koncernchef. Sir Howard Stringer kommenterade även att förvärvet kommer att innebära operationella effektiviseringar för Sony inom bland annat teknik, nätverksutveckling och marknadsföring. "Vi kan hjälpa människor att ta del av hela vårt informationsinnehåll - från filmer till musik och spel - genom våra många produkter på ett sätt som ingen annan kan."

"För tio år sedan när vi skapade Sony Ericsson och därmed kombinerade Sonys kunskaper inom konsumentprodukter med Ericssons expertis inom telekommunikationsteknologi var det en perfekt kombination för att driva utvecklingen av mobiltelefoner. I dag tar vi ett lika logiskt steg när Sony förvärvar vår del i Sony Ericsson och gör det till en del av deras breda utbud av konsumentprodukter. Vi ökar nu vårt fokus på att möjliggöra uppkopplingar för alla enheter som kan dra nytta av vår forskning och utveckling och industriledande patentportfölj och som förverkligar en verkligt uppkopplad värld" sa Hans Vestberg, VD och koncernchef för Ericsson.

När Sony Ericsson startade sin verksamhet den 1 oktober 2001 kombinerades Ericssons och Sonys förlusttyngda mobilverksamheter. Efter en framgångsrik omstrukturering har bolaget blivit en marknadsledare inom utvecklingen av mobiltelefoner genom att integrera Sonys gedigna expertis inom konsumentprodukter och Ericssons ledarskap inom telekommunikationsteknologi. Välkända exempel är WalkmanTM phone och Cyber-shotTM.

Med den framgångsrika introduktionen av P1 i 2007 etablerade sig Sony Ericsson tidigt i smartphonesegmentet. Mer nyligen genomgick bolaget en framgångsrik övergång från mobiltelefoner till androidbaserade Xperia(TM) smartphones. I slutet av det tredje kvartalet 2011 hade Sony Ericsson en marknadsandel om 11 procent (i värde) inom marknaden för androidtelefoner. Androidtelefoner representerade 80 procent av bolagets försäljning i det tredje kvartalet. Under bolagets tioåriga historik har Sony Ericsson genererat cirka EUR 1,5 miljarder i vinst och betalat cirka EUR 1,9 miljarder i utdelning till moderbolagen. Framstående modeller innefattar "XperiaTM arc" och "XperiaTM mini" som erhöll 2011 EISA Awards, medan senare anmärkningsvärda tillägg till utbudet inkluderar "XperiaTM Play" och "XperiaTM arc S".

Transaktionen som har godkänts av relevanta beslutsorgan inom både Sony och Ericsson förväntas vara genomförd i januari 2012 och är villkorad av sedvanliga villkor för genomförandet av transaktionen, inklusive myndighetsgodkännande.

Ericsson har bokfört sin 50-procentiga andel i Sony Ericsson i enlighet med kapitalandelsmetoden. Efter genomförandet av transaktionen kommer Ericsson inte att ha några utestående garantier relaterade till Sony Ericsson och kommer inte längre att bokföra Sony Ericsson som ett innehav i balansräkningen. Transaktionen kommer att resultera i en reavinst för Ericsson som kommer att fastställas efter transaktionens genomförande.

SEB Enskilda agerar finansiell rådgivare åt Ericsson i transaktionen.

Fakta om Sony Ericsson

Försäljning (helåret 2010)                               EUR 6 294 miljoner

Nettovinst (helåret 2010)                                EUR 90 miljoner

Antal anställda                                                7 500

(december 2009)

Huvudkontor                                                   London

F&U säten                                                      Beijing, Lund, Silicon Valley och Tokyo

Marknadsandel                                               11% i Android (helåret 2011/2:a kv)

                                                                        80% av försäljningen är smartphones (Android)

Information till redaktionen

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljarder användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast som mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 180 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

Om Sony

Sony Corporation är en ledande tillverkare av ljud, bild, spel, kommunikation samt produkter för huvudenheter och informationsteknologi för konsumenter och professionella marknader. Med musik, bilder, datorunderhållning och online-verksamheter är Sony unikt positionerad att bli det ledande elektronik- och underhållningsbolaget i världen. Sony uppvisar en årlig försäljning om cirka USD 87 miljarder för helåret som avslutades den 31 mars 2011.

www.Sony.net

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com


Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl. 08.15.

RELATED FILES