Ericsson anpassar verksamheten i Sverige

Press release
mar 23, 2011 09:00 (GMT +00:00)
  • Anpassning av verksamhet till ny regionstruktur; anpassad kostnadsstruktur inom delar av verksamheten; rationaliserad administration
  • Omkring 400 tjänster i Stockholm inom försäljning och administration varslas
  • Minskad verksamhet i Göteborg med omkring 50 tjänster inom försäljning och administration genom frivillighetspaket
  • Behov att rekrytera 250 ingenjörer inom forskning och utveckling

Ericsson AB informerar i dag sina anställda om en anpassning av verksamheten som innebär en minskning med omkring 400 tjänster i Stockholm och med omkring 50 tjänster i Göteborg inom försäljning och administration.

Behovet av att anpassa verksamheten är en följd av den regionstruktur som infördes 2010 där viss kompetens inom försäljning och administration flyttar närmare kunderna; anpassad kostnadsstruktur inom delar av verksamheten; samt att det ständigt pågående effektivitetsarbetet har minskat behovet av administrativ personal inom framför allt IT.

Parallellt med att verksamheten anpassas och tjänster inom försäljning och administration minskar,har Ericsson behov av att anställa omkring 250 ingenjörer inom forskning och utveckling. Behov av rekrytering föreligger främst inom utveckling av LTE, fjärde generationens mobilteknologi.

"Det är naturligtvis ett väldigt tråkigt besked att behöva varsla om uppsägning i Stockholm," säger Göran Henriksson, personalchef för Ericsson i Sverige. "Vi har behov av att anpassa verksamheten även i Göteborg, men här ser vi att det går att lösa genom frivillighetspaket. Anpassningen vi står inför är en konsekvens av att vi förändrat vår organisation till den nya regionstruktur där vissa tjänster flyttar närmare våra kunder, att vi behöver anpassa kostnadsstrukturen inom delar av verksamheten, samt att vi i dag har en mer effektiv organisation där behov av administrativ personal inom framför allt IT har minskat."

"Samtidigt har vi ett behov av att förstärka vår organisation inom forskning och utveckling för att bygga vidare på vårt teknologiska ledarskap främst inom LTE och här börjar vi nu processen med att rekrytera omkring 250 ingenjörer till vår svenska verksamhet ," säger Göran Henriksson.

Förhandlingar med de fackliga representanterna om hur övertaligheten ska genomföras har påbörjats och innan sommaren förväntas samtliga berörda medarbetare ha blivit informerade. Som en del i det arbetet kommer Ericsson att erbjuda ett frivillighetspaket för att anpassa verksamheten i Göteborg, samt till anställda inom de områden som berörs av varslet i Stockholm. Dessutom ser man över det kompetensbehov som i dag fylls ut av konsulter.

Ericsson AB är det legala bolag där majoriteten av de anställda i Sverige finns. Antalet anställda i Sverige var i slutet av föregående kvartal 17 848 personer.

Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

RELATED FILES