Information om situationen i Japan

Press release
mar 16, 2011 06:45 (GMT +00:00)
  • Fokus på att stödja kunderna i att säkra funktionalitet i vitala telekommunikationstjänster
  • Japan är en betydande leverantör till den globala marknaden för halvledare och andra komponenter och det är rimligt att förvänta sig en påverkan på tillgången - om än för tidigt att säga till vilken omfattning
  • Situationen i Japan förväntas inte ha någon betydande påverkan på Ericssons fakturering under första kvartalet 2011

Ericsson uttrycker sina djupaste sympatier med det japanska folket och är fortsatt fullt engagerad att stötta alla våra kunder på bästa möjliga sätt i att säkra att de vitala mobilnäten fungerar tillfredsställande.

Ericsson har fram tills i dag inte några rapporter om skadade eller saknade medarbetare. Situationen i Japan fortsätter att utvecklas och fokus för de japanska myndigheterna är på att rädda liv och att stödja utsatta områden.

Samtidigt analyserar Ericsson den bredare effekten på telekomindustrin och på Ericssons verksamhet.

Japan är en betydande leverantör till den globala marknaden för halvledare och andra komponenter. Telekomindustrin, såväl som många andra industrier, köper komponenter från Japan. Det är rimligt att anta att händelserna i Japan kommer att påverka tillgången av komponenter, men det är för tidigt att säga till vilken omfattning.

Planer för att hålla igång verksamheten och arbetet med att bedöma påverkan på Ericsson och att mildra effekterna har pågått sedan fredagen den 11 mars. Sådana åtgärder inkluderar typiskt aktiviteter inom leverans och inköp såsom inköp på spotmarknaden, omdirigering av ordrar till alternativa leverantörer samt ett nära samarbete med våra japanska leverantörer.

Även om det är för tidigt att få en fullständig bild av hur japanska företag har påverkats och hur detta påverkar Ericsson och industrin, förväntar vi oss inte någon väsentlig påverkan på Ericssons fakturering under det första kvartalet 2011.

Vi fortsätter att noga följa utvecklingen i Japan för att när nödvändigt vidta ytterligare åtgärder. Det är dock för tidigt för att dra några ytterligare slutsatser innan vi till fullo kan bedöma situationen.


Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2011 kl. 07.45.

RELATED FILES