Vestberg på bolagsstämman: "Telekom viktigt för samhället"

Press release
apr 13, 2011 15:27 (GMT +00:00)
  • 2010 - genombrott för mobilt bredband; antalet abonnemang väntas passera 1 miljard i år och nå 5 miljarder år 2016
  • Stark position; världens femte största mjukvaruföretag; starka inom tjänsteverksamheten
  • Ericsson värnar sitt teknologiska ledarskap

På Ericssons bolagsstämma i dag i Annexet till Ericsson Globe Arena pratade VD och koncernchef Hans Vestberg inför aktieägarna bland annat om betydelsen av telekom för utvecklingen av samhället, hur kommunikationstjänsterna breder ut sig och om Ericssons position på marknaden.

2010 var året när mobilt bredband fick sitt genombrott. I dag har vi passerat 500 miljoner mobila bredbandsabonnemang och innan utgången av 2011 kommer det att finnas 1 miljard abonnemang. Tillväxten fortsätter och 2016 förväntas det finnas 5 miljarder abonnemang.

Hans Vestberg gick igenom 2010 års resultat och pratade om fjolåret som ett år då telekommunikationens betydelse vid kris- och räddningsarbete blev än tydligare. Ericsson Response genomförde en av de längsta och största insatserna på fältet, sedan starten av den verksamheten år 2000, för att stötta i återuppbyggnaden av Haiti.

Ericsson arbetar alltid intensivt med sina kunder i krissituationer och har även varit aktiv efter jordbävningen i Chile samt bistår i detta läge för att hjälpa sina kunder i Japan för att så snabbt som möjligt säkerställa att mobilnäten fungerar. Ericssons landschef för Japan, Fredrik Alatalo, medverkade på stämman över länk direkt från Tokyo.

Vestberg underströk också Ericssons fokus på att vara med tidigt när ny teknik utvecklas och att driva arbetet med att ta fram de tekniska standarder som industrin bygger på. Här utvecklas patent och licensavtal upprättas vilket genererar intäkter till bolaget. Ericsson har i dag 27 000 beviljade patent och bara under förra året investerade vi cirka 30 miljarder kronor i forskning och utveckling.

Priset för årets uppfinnare på Ericsson delades ut under stämman där Muhammad Kazmi, Robert Baldemair och Jacob Österling uppmärksammades av Hans Vestberg. De tre står tillsammans för uppfinningar som genererat 234 patentansökningar. Muhammad Kazmi och Robert Baldemair har arbetat med uppfinningar som lett till patent inom LTE. Jacob Österling har varit ledande arkitekt bakom RBS 6000, Ericssons multistandardradiobasstation som lanserades förra året och som blivit en av de mest framgångsrika produktlanseringarna i Ericssons historia.

Stämman besöktes också av SCA:s teknikchef Magnus Bergman vilka använder operatören Net1:s nät för datatrafik. Magnus gav exempel på hur SCA använder mobilt bredband för att effektivisera sin verksamhet och öka kvaliteten i många led - från planering av en avverkning till dess att stockar med rätt längd och dimension levereras till rätt industri vid rätt tidpunkt.

Vestberg avslutade sitt tal inför aktieägarna med att understryka utvecklingen inom telekomindustrin och pekade på att det tog 100 år att bygga ut 1 miljard fasta telefonlinjer över världen medan det endast tog 25 år för att nå mer än 5 miljarder mobilabonnemang - mobilsystem som i dag täcker omkring 85% av världens befokning. Mobilt bredband fortsätter att växa och det skapar nya möjligheter för Ericsson där vi ser över hur vi kan expandera verksamheten till nya branschsegment, till exempel myndigheter och företag inom hälsovård, transport, el, värme och vatten samt inom området  för mobila pengar.

"Det står helt klart att Ericsson kommer att fortsätta vara drivkraften i marknaden. Vi står starka och vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi försvarar och utvecklar vårt teknikledarskap, vårt marknadsledarskap och vår innovationskraft. Och därmed lägger vi även grunden för en stark resultatutveckling," avslutade Hans Vestberg.

Information till redaktionen

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

 

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljard användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 175 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

RELATED FILES