Ericsson : Ericsson utser Ulf Ewaldsson till ny CTO

Press release
jan 20, 2012 07:00 (GMT +00:00)
  • Tillträder 1 Februari 2012
  • Medlem i Ericssons koncernledning
  • Ulf Ewaldsson kommer fortsätta fokusera Forskning och Utveckling på trådlöst och IP 

Ulf Ewaldsson är utsedd Senior Vice President, Chief Technology Officer, och chef för koncernfunktionen Technology & Portfolio Management , och tillträder den 1 Februari 2012. Ulf Ewaldsson har mer än 20 års erfarenhet från produktledning, industriutveckling och kundrelationer.

Ulf Ewaldsson är för närvarande chef för produktområdet Radio inom affärsenheten Networks och medlem av Ericssons styrgrupp för forskning. I sin nuvarande tjänst har han bidragit starkt till att skapa av flera av de produkter som kännetecknar Ericssons ledarskap inom teknik, såsom multistandard-radiobasstationen RBS 6000, LTE och HSPA inom radionätverk samt en integrerad antenn i radioenheten AIR, som minskar energikonsumtionen med mer än 40 procent.   

Hans Vestberg, Ericssons koncernchef och VD,säger: "Ulf har arbetat mer än 20 år inom olika verksamheter nära både våra kunder och utvecklingen av telekomindustrin. Jag är glad att han, med sin stora erfarenhet från olika marknader och kunder, nu tar ledning för vår teknikutveckling i skapandet av det så kallade uppkopplade samhället där allt som tjänar på en uppkoppling kommer vara uppkopplat."

Ulf Ewaldsson säger: "Ericsson har industrins ledande forskningsorganisation med ett starkt fokus inom mobilkommunikation och inom IP och applikationsdomäner. Ericsson är även ledande inom industrins arbete med öppen standardisering och inom industriforum. Jag ser fram emot att bli en del av detta team och leda dess forsatta framgångar."  

Ulf Ewaldsson har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Han började på Ericsson 1990 och har haft flera chefspositioner inom koncernen, bland annat landschef i flera länder och chef för olika kundkonton. Några av hans uppdrag har varit i Kina, Japan, Hong Kong och Ungern.

Ulf Ewaldsson kommer vara medlem av Ericsson koncernledning och vara baserad i Stockholm. Han kommer därmed inte ta över rollen som chef för Ericssons verksamhet i Silicon Valley, något som hans företrädare Håkan Eriksson hade.

Hans Vestberg understryker den fortsatta vikten av verksamheten i Silicon Valley:

"Silicon Valley är även fortsatt mycket viktigt för oss och vår verksamhet i San Jose kvarstår som center för vår IP-affär - vi kommer fortsätta att driva konvergensen av fast- och mobiltelefoni samt internet från Silicon Valley och fokusera på att stärka partnerskap inom både hård- och mjukvara, internetapplikationer och med PC-industrin", avslutar Vestberg.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:
Ulf Ewaldssons foto och biografi (på engelska)

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från

www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljarder användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast som mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 180 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari, 2012, kl. 08:00.

RELATED FILES