Förlust i Sony Ericsson påverkar Ericssons resultat för fjärde kvartalet

Press release
jan 19, 2012 07:30 (GMT +00:00)
  • Sony Ericsson rapporterar förlust på EUR 247 miljoner före skatt i det fjärde kvartalet till följd av ökad konkurrens, prissänkningar och omstruktureringskostnader
  • Resultatet påverkas av ofördelaktiga makroekonomiska förhållanden och effekter av översvämningarna i Thailand
  • Ericssons andel av Sony Ericssons resultat före skatter uppgår till SEK -1,1 miljarder i kvartalet

Sony Ericsson, det joint venture i vilket Ericsson har 50% av aktierna och som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, presenterar i dag sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2011. Sony Ericssons förlust under det fjärde kvartalet påverkar Ericssons rörelseresultat med SEK -1,1 miljarder i kvartalet.

Den 27 oktober 2011 meddelades att Sony förvärvar Ericssons 50%-iga ägande i Sony Ericsson. Affären förväntas genomföras sent januari till februari. Som en del av affären erhåller Ericsson ett kontant vederlag om EUR 1,05 miljarder.

Ericsson presenterar sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2011 den 25 januari 2012 kl. 07.30.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Ericssons videomaterial finns att ladda ner från www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift och underhåll av mobilnät, och ansvarar för driften av nät med drygt 2 miljarder användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast som mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna.

Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med verksamhet i 180 länder och fler än 90 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2010 på 203,3 miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Public & Media Relations
Telefon: +46 10 719 69 92
e-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Reltations
Telefon: +46 10 719 00 00
e-post: investor.relations@ericsson.com  

   

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2011 kl. 08.30.